ARKIVNYHETER

Fisk trygger kjøttmat

Dette kommer fram i en doktorgradsavhandling ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

I dag brukes i hovedsak dyreavfall i produksjon av tilsetningstoffer til kjøttmat og andre næringsmidler samt medisinproduksjon. Sykdom blant kveg og andre husdyr har trigget forskerne til å finne alternativer.

Sivilingeniør Ingvild Johanne Haug (29) fra Kolvereid i Nord-Trøndelag framholder i sitt doktorgradsarbeid at produksjon av fiskegelatin i Norge vil være en økonomisk og miljømessig faktor av stor interesse for fiskeforedlingsindustrien.

Men det betyr at den kommersielle bruken av fiskegelatin øker til et nivå der produksjon er lønnsomt.

Hovedhensikten med Haugs doktorgradsarbeid har vært å skape et forbedret fiskegelatinsystem, slik at produksjon av fiskegelatin fra fiskeriavfallsprodukter vil være økonomisk gunstig.

Det er også politisk ønskelig å øke verdiskapningen fra de 600 000 tonn biprodukter som norsk fiskeindustri årlig produserer.

Fiskegelatin er allerede et kommersielt produkt, men har begrenset bruksområde på grunn av lavt smeltepunkt. Haug har undersøkt strategier for å heve smeltetemperaturen og samtidig beholde «smelte-på-tunga-følelsen».

Arbeidet gir en omfattende karakterisering av fiskegelatin og kartlegger vekselvirkninger mellom fiskegelatin og andre marine forbindelser, som karrageenan.

I slike blandinger er det funnet systemer som oppfører seg svært likt mammalsk gelatin.

Den nye teknologien åpner for skreddersøm av gelende systemer til spesielle anvendelsesområder, og dette vil forhåpentlig øke det kommersielle anvendelsesområdet til fiskegelatin.

Avhandlingen har tittelen «Fiskegelatin fra kaldtvannsfisk: Fysikalsk og reologisk karakterisering av fiskegelatin, og blandinger av fiskegelatin og kappa-karrageenan».

Arbeidet er utført ved Institutt for bioteknologi, NTNU, med professor Olav Smidsrød som hovedveileder og Dr. Kurt I. Draget som medveileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd.

Ingvild Johanne Haug er sivilingeniør (1998) fra Fakultet for kjemi og biologi, NTNU, og disputerete for graden dr.ing. 10. april. Hun er ansatt som post doc ved Institutt for bioteknologi, NTNU.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.