Fire avfallsbrønner i Nordsjøen har hatt lekkasjer

Fire avfallsbrønner i Nordsjøen har hatt lekkasjer
På Veslefrikkfeltet mistenkes det lekkasje fra avfallsbrønnene. Fire andre brønner har lekket de siste årene. Bilde: Kjetil Alsvik/Statoil

De ni brønnene brukes til avfall som borekaks og oljeholdig vann som ikke kan slippes ut i havet, skriver Aftenbladet.

Avfallsbrønnene er rundt 1.000 meter dype, mens olje- og gassbrønner gjerne er over 3.000 meter dype.

Stoppet

Arbeidet ved Veslefrikk-feltet, hvor det mistenkes lekkasje, er stoppet opp inntil saken er undersøkt.

Lagring av CO2 under Nordsjøen er lansert som en løsning på verdens klimaproblemer. Sandformasjonen under Nordsjøen anses for å være tett, men dette har ikke forhindret avfallsbrønnene fra å lekke.

– Petroleumstilsynet skal tilpasse regelverk for fangst, transport og injisering av CO2. De erfaringer som er gjort med avfallsbrønner, er viktig å ta med seg. Det vil bli stilt strenge krav til injisering av CO2, sier tilsynets pressetalsmann Ole-Johan Faret.

Drøfter

Neste uke møtes Petroleumstilsynet, Statens forurensingstilsyn og Oljedirektoratet for å drøfte sikkerheten ved avfallsbrønner.

Konsekvensene ved utslipp kan være at større groper på havbunnen truer plattformenes stabilitet, i tillegg til at det kan føre til skade på miljøet.

Les også: Norge må garantere for åtte oljefond

Les mer om: