Finner olje uten å bore

Trondheim:Utvikling utenfor StatoilStatoil Innovasjon ASHavbunnsloggingPionerarbeidFakta om EMGS AS