KRAFT

Finner den beste vinden

Erik Berge (th) og Lars Tallhaug i Kjeller Vindteknikk
Erik Berge (th) og Lars Tallhaug i Kjeller VindteknikkBilde: Trond Gram
Trond Gram
8. sep. 2008 - 07:08

KJELLER: Det er ikke bare å plassere ut en vindturbin hvor som helst. Å vite hvor det blåser mest kan være viktig informasjon for utbyggere av offshore vindkraft.

- Det er viktig å finne de beste vindresurssene og dimensjonere belastningen på turbinene, sier Lars Tallhaug, sivilingeniør og daglig leder i konsulentselskapet Kjeller Vindteknikk, det ledende selskapet innen vindanalyser i Norge.

Les også: Store havvind-mengder på tegneblokka

Skal utvikle vindkart

Selskapet får en viktig rolle i et europeisk forskningsprosjekt som skal kartlegge vindressursene i Nordsjøen, Irskesjøen og Østersjøen.

Ved å kombinere meteorologiske modeller, vindmålinger fra plattformer i Nordsjøen og satellittdata skal prosjektet identifisere de beste vindressursene for at vindkraftparker til havs skal kunne bli mer lønnsomme.

- Vi skal kombinere de måleteknikkene som finnes for vind for å lage det vi mener er det beste vindkartet, forteller Erik Berge, meteorolog og prosjektleder i Kjeller Vindteknikk.

Han forklarer at vindressurser til havs kan virke nærmest ubegrenset, og at det tilsynelatende kan virke som det spiller liten rolle hvor vindturbinene plasseres. Men det er store variasjoner, blant annet i kystnære havområder sør og nord for Stadt.

Les også: Vindstille daler velges for vindkraft

54 millioner på 4 år

Kjeller Vindteknikk vil ha en sentral rolle i utarbeidelse av detaljerte vindkart for de tre havområdene.

- Vi har ansvar for arbeidet med å sette sammen de ulike modellene og målingene fra prosjektet til et ferdig vindkart, sier Erik Berge.

Totalt 54 millioner kroner skal brukes på prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom ledende forsknings- og konsulentmiljøer innen offshore vindanalyser i Norge, Danmark, Tyskland, England og Portugal. EU vil dekke 30 millioner av kostnadene.

Om fire år vil et vindkart for Irskesjøen, Nordsjøen og Østersjøen være ferdig, i tillegg til at det er utviklet modeller for målinger av offshorevind over hele verden.

Les også: Frisk satsing på vind og vann

Viktig å forutsi vinden

Kjeller Vindteknikk har tidligere utviklet vindkart til bruk for landbasert vindkraft, men dette er første gang det utvikles et tilsvarende produkt for havbaserte vindparker. Resultatene fra arbeidet skal også brukes til å skaffe nøyaktigere varsler av vindforholdene og dermed energiproduksjonene for etablerte vindparker til havs.

- Det er viktig til en hver tid å kunne forutsi hvor mye energi en vindpark vil produsere og sende ut på strømnettet, sier Berge.

Nordiske energiselskaper som StatoilHydro og danske DONG Renewables deltar også i prosjektet.

Les også: Den vanskelige havvinden