OLJE OG GASS

Fikk etseskader på huden og i øynene

Tidligere i år ble to personer skadet under en ammoniakkhendelse ved Naturkrafts anlegg på Kårstø. Hendelsen var meget alvorlig, mener Petroleumstilsynet.
Tidligere i år ble to personer skadet under en ammoniakkhendelse ved Naturkrafts anlegg på Kårstø. Hendelsen var meget alvorlig, mener Petroleumstilsynet. Bilde: Geir Fuglseth/Naturkraft

En person fikk etseskader på huden og i øynene, mens én person pustet inn ammoniakk og fikk mindre slagskader på arm og fot, skriver Petroleumstilsynet på sine nettsider.

Det var 30. mai i år, at to ansatte på Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø ble eksponert for ammoniakkløsning under arbeid med å skifte en ventil på fyllerøret inn på en ammoniakktank.

Da flensen ble løsnet, begynte ammoniakkløsning å sprute ut.

Les også: Gassalarm på Kårstø

Alvorlige brudd

– Ptil besluttet å gjennomføre en egen gransking av hendelsen. Vi har identifisert alvorlige brudd på regelverket, skriver Ptil i sin oppsummering av saken.

Petroleumstilsynet mener også at det kunne svært mye verre.

– Det er Ptils vurdering at potensialet i hendelsen var stort. Under andre omstendigheter kunne hendelsen medført svært alvorlige personskader, og i verste fall tap av menneskeliv, heter det.

Av denne grunn har Ptil gitt Naturkraft AS et varsel om pålegg. Selskapet må gå igjennom sine rutiner.

– Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. § 10 om forsvarlig virksomhet, styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 17 om risikoanalyser, teknisk og operasjonell forskrift § 50 om kompetanse, pålegges Naturkraft AS å gjennomgå rutiner for gjennomføring av risikovurderinger og opplæring av personell, identifisere forbedringstiltak og gjennomføre disse innen 1.12.2013, jf. rapportens kapittel 5.

Les også: Mine på 300 kilo funnet ved gassrørledning

Friskmeldt

Ifølge John Terje Staveland, administrerende direktør i Naturkraft AS, har selskapet allerede hatt en gjennomgang av saken.

– Vi har hatt en gjennomgang av saken og kommer til å følge opp Ptils varsler, sier Staveland til Teknisk Ukeblad.

Han forteller at de to personene som fikk skader under hendelsen, nå er tilbake i jobb.

– Det går fint med de to som ble skadet, og de er nå friskmeldte og tilbake i jobb, sier han.

Les også:

Slik fungerer norsk gasseksport

– Byråkratiet hindrer ny teknologi i oljeindustrien

Slik blir Johan Sverdrup bygd ut