Fiberutbyggingen i Nordsjøen koster opp mot 1 million kroner for hver kilometer

Og tilkoblingen passerer 8 millioner kroner per plattform.

Fiberutbyggingen i Nordsjøen koster opp mot 1 million kroner for hver kilometer
De lange strekkene med fiber på bunnen av Nordsjøen legges i en grøft som lages med en slik plog trukket etter kabelskipet. Bilde: Global Marine System

Tampnet

  • norsk teleoperatør
  • leverer kommunikasjonstjenester til hovedsakelig olje- og gassvirksomhet på norsk, britisk og dansk sokkel i Nordsjøen
  • nettet består av rundt 1400 km egen sjøfiberkabel, radiolinjer og 4G/LTE basestasjoner offshore, samt 1000 km leid sjøkabel
  • infrastrukturen brukes til produksjon av olje og gass, velferd og kommunikasjon med omverdenen for medarbeidere offshore
  • leverer tjenester til ca. 100 faste olje- og gassinstallasjoner i tillegg til flytende

Denne sommeren og på samme tid neste år skal Tampnet utvide fibernettet i Nordsjøen. En rekke nye installasjoner har behov for bredbåndsforbindelse.

I første omgang skal det legges 92,6 kilometer med kabel i både norsk og britisk sektor.

Neste sommer skal ytterligere 75,3 kilometer på plass på havbunnen.

Følgende plattformer skal få digital infrastruktur:

  • Gina Krog og Mariner, Statoil
  • Edvard Grieg, Lundin
  • Ivar Aasen, Det Norske

Les også: Norsk fiberselskap skal bli verdensledende offshore

Kostbart

Utbyggingskostnadene skiller seg en smule fra fiberutbyggingen på norsk landjord.

– Å legge fiberen under havbunnen har en kostnad på mellom 800.000 og 1 million kroner pr. kilometer. Kostnadene varierer med vær, bunnforhold og krysninger av infrastruktur på havbunnen, opplyser administrerende direktør Per Helge Svensson hos Tampnet.

Hver tilkobling til installasjonene beløper seg til mellom 8 og 10 millioner kroner.

Kostnaden for å grave fiber på land er til sammenligning vanligvis på mellom 300.000 og 500.000 kroner pr. kilometer, ifølge rådgivningsselskapet Nexia, som er spesialist på telekom.

– Og tilkobling av fiberforbindelse koster utbygger mellom 20.000 og 25.000 kroner, sier prosjektdirektør Marit Wetterhus hos Nexia.

Dette er til bolig. Tilkobling til bedrift varierer for mye til at reelle anslag lar seg beregne.

Hun understreker at dette er grove anslag, og spesielt utbygging varierer mye. Graving i asfalt i en "streng" kommune kan gi kostnader på opp til to millioner kroner pr. kilometer.

Men anslagene viser at utbyggingen på havbunnen beløper seg til opp mot det dobbelte av kostnadene på land. Og tilkoblingen koster 400 ganger så mye.

Les også: Broadnet bytter 20 år gammelt utstyr, kutter strømforbruket med 90 prosent

Pløyes ned i havbunnen

Sjøkabelen som skal legges ut inneholder 24 fibre og har en diameter på 33 millimeter. Leverandør er Nexans Norge.

– Kabelen vil være robust nok til å tåle både en viss ekstern aggresjon og nedgraving i sjøbunnen, skriver Tampnet i et orienteringsbrev til Samferdselsdepartementet.

Kabelen kommer i hovedsak til å pløyes rundt én meter ned i havbunnen ved hjelp av en plog som trekkes etter kabelskipet.

Denne prosessen lager en 10 cm smal grøft som siden lukker seg over kabelen.

ROV

I nærheten av plattformer, rørledninger og andre kabler er det utrygt å bruke plogen.

Her brukes et fjernstyrt undervannsfartøy, remotely operated vehicle (ROV), for å begrave kabelen med en spyleteknikk.

Kabelen vil krysse en god del annen infrastruktur på sjøbunnen mellom Sleipner og Edvard Grieg og mellom Heimdal og Mariner.

Denne skal bli beskyttet mot skader under legging og i drift.

Her er et eksempel på hvorfor offshorevirksomheten trenger bredbånd.

De grønne linjene viser ny utbygging i år og neste år. Røde linjer er fiber som selskapet eier + leide linjer. Total kapasitet i 2015 blir 2500 km, der 1600 km er i eget eie. I tillegg kommer radiolinje (blå linjer) og 4G-forbindelser, som ikke er nedtegnet i dette kartet. Tampnet

Start ved Sleipner A

Første trinn er strekningen Sleipner – Gina Krog – Edvard Grieg og kalles Tampnet 3. Installasjon er planlagt i tidsrommet 1. juni til 1. september i år.

Jobben gjøres av Global Marine Systems' skip C/S Cable Innovator.

Kabelen vil starte fra en allerede installert kabelstump på sjøbunnen ved Sleipner A-plattformen.

Her går den mot nord-vest til den nye Gina Krog-plattformen som Statoil skal installere i 2015/16.

Videre vil den krysse mot nord-øst via et område med mange nye prospekter til Lundins nye Edvard Grieg-plattform, som skal stå klar i 2015.

Klar for mer

Tampnet 4 tar for seg strekningen Heimdal – Mariner og er planlagt til mai-juni 2015.

En kabelstump ligger klar for å skjøtes på ved Sleipner, og kursen går omtrent rett vest inn i britisk sektor mot Mariner-plattformen.

Underveis blir det på samme måte som for Tampnet 3 lagt ut såkalte ”tails” for fremtidig oppkobling.

Aktuelle kandidater er produksjonsskipet Alvheim FPSO.

Les også:

Kan Surface Pro 3 viske ut skillet mellom nettbrett og laptop?

Her ser romradaren at bygningene synker  

Nå skal alt NRK-innhold gjøres digitalt og søkbart