BYGG

Fatal regnefeil veltet budsjettet

STORPROSJEKT: Konserthuset i DR Byen er komplekst bygg. Det hjelper ikke særlig at budsjettet for lengst er sprengt.
STORPROSJEKT: Konserthuset i DR Byen er komplekst bygg. Det hjelper ikke særlig at budsjettet for lengst er sprengt. Bilde: DR

DR Byen

  • DR het opprinnelig Statsradiofonien, deretter Danmarks Radio, og i dag bare DR - som en felles betegnelse for DR Radio, DR TV og DR Nye Medier. Virksomheten er en selvstendig, lisensfinansiert offentlig institusjon, og er Danmarks svar på NRK.
  • Mediehuset samler nå alle sine virksomheter i hovedstadsområdet i DR Byen i Ørestad.
  • DR er byggherre for prosjektet. Byggingen tok til i november 2002.
  • Bygget er oppdelt i fire segmenter med forskjellig arkitektur, og de fire bygningene skal bindes sammen av en indre gate.
  • Sammenlagt får DR Byen et areal på 132.500 m 2.
  • Konserthuset, som er en av disse fire bygningene, er planlagt åpnet i januar 2008. På grunn av byggets kompleksitet ligger arbeidet allerede bak tidsskjema, og det antas at åpningen blir utsatt et halvt år.
  • Samlet overskrider hele DR Byen budsjettet med 600 millioner danske kroner.

Allerede i begynnelsen av 2003 oppdaget DRs byggeledelse en feil som åpnet en avgrunn under det allerede vaklende budsjettet til konserthuset, skriver Ingeniøren.

DR er Danmarks svar på NRK: En lisensfinansiert mediebedrift bestående av fire radiokanaler, to TV-kanaler og en stor Interaktiv-avdeling - med totalt over 3.400 ansatte.

Ingeniørtabbe

Sivilingeniør Per Anker Jensen, som jobbet i DR Eiendom og DR Byen i 14 år, sier feilen ble begått av arkitektfirmaet Jean Nouvel.

Beregningsfeilen er en av de avgjørende grunnene til at DRs ledelse har måttet erkjenne at det samlede budsjettet for DR Byen nå har steget fra 3,3 til 4 milliarder danske kroner i 1999-priser.

Ansvarsfraskrivelse

Knud Erik Busk, som frem til mai var nestkommanderende i DR Byens byggeledelse, sier feilen ikke ble oppdaget før på grunn av rotete ansvarsfordeling.

- Vi trodde at Niras, som var rådgivende ingeniører for konserthuset, sjekket beregningene fra Jean Nouvel. Men Niras hevdet at det ikke var deres ansvar, sier Busk.

Doblet materialbruk

Det endte med at DR tok ansvaret, mens Niras overtok oppgaven med ferdigprosjektering av konserthuset.

Niras nye beregninger resulterte blant annet i at mengden armeringsjern i veggene ble økt med over 180 prosent.

Dessuten ble det oppdaget enda flere feil i prosjekteringsmaterialet for en rekke andre entrepriser, noe som medførte enda større utgifter til materialer.

Dyre reforhandlinger

Dermed så entreprenørene en unik mulighet: Når den reelle byggeoppgaven avviger mer enn 100 prosent fra det opprinnelige prosjekteringsmaterialet, har entreprenørene rett til å reforhandle sine kontrakter.

- Siden DR ikke hadde rett til å hente inn andre tilbud, ble det mildt sagt gode forhandlinger for entreprenørene, sier Knud Erik Busk.

Ifølge Ingeniøren ble prisen for elektriske installasjoner nesten tredoblet, og entreprenøren MT Højgaard fikk rundt 250 millioner DK ekstra. Det beløpet dekket imildertid også andre oppgaver.

Les mer om: