OFFSHORE

Faste rammerstrenge krav

2. nov. 2001 - 12:59

Den nye olje- og energiminister Einar Steensnæs (KrF) lovte stabile og forutsigbare rammer innen oljepolitikken i sin første tale til Oljeindustriens landsforenings Miljøforum. Utgangspunktet er å utnytte olje- og gassforekomstene optimalt til beste for både verdiskapingen i landet, til gode for distriktene og med omtanke for det globale miljøet og klima. Men oljeindustrien kan få strenge miljøkrav, sa Steensnæs.

Ekspedisjonssjef Johan H. Williams i Fiskeridepartementet poengterer at ideelt sett bør ikke noen forurensning tilføres miljøet. Forurenser betaler-prinsippet er ikke nødvendigvis den rette innstillingen. Det er bedre å betale for å hindre skadelig forurensning enn å gjøre avlat når skaden er skjedd.

Fiskerisiden

Williams mener at arbeid med forskning og overvåking innen olje- og gassindustrien også må inkludere fiskerisiden. Brukerne av havet må være opptatt av at forskning som blir utført, er relevant for begge parter. Åpenhet omkring forskningen er en annen forutsetning for å sikre et rent og rikt hav – samtidig som olje- og gassressursene utnyttes. Skader som påføres fiskerinæringen, vil føre til strengere restriksjoner i fremtiden for petroleumsindustrien.

Konserndirektør Tore Torvund, Norsk Hydro, opplyser at bare to prosent av oljeutslippene til Nordsjøen kommer fra norsk oljevirksomhet. Han sier at utslipp av oljeholdig borkaks er redusert. Utslipp fra borevirksomheten er eliminert, selv om oljeproduksjonen har økt betydelig.

Hormonhermere

Produsert vann er derimot et økende problem. Fra midt på 1990-tallet har oljeindustrien arbeidet hardt med å beregne skaden av produsert vann på sokkelen. I november kommer rapporten om Alkylerte fenolers hormonelle innvirkning på torsk fra Havforskningsinstituttet. Allerede nå er det klart at det var riktig å sette søkelyset på alkyfenoler og oppløste forbindelser i produsert vann, sier Jon Rytter Hasle i Hydro.

Miljøforum er en videreføring av Miljøsok som ble avsluttet i fjor. Det var bransjens og myndighetenes samarbeidsforum for miljøutfordringene offshore.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.