Fasit Symbolikk

Stjerne, representert med tallet 3. Erstattes alle symbolene med sine tilhørende tall, skal summen av alle rader og kolonner være 10.

Tilbake til Julenøtter