MATTENØTTER

Fasit Mattenøtt TU 01 - 2005

Det er 10’10’10 = 1000 tallkombinasjoner og 25*25*25 = 15625 bokstavkombinasjoner. Totalt gir dette 15625*1000 = 15.625.000 kombinasjoner av svenske bilskilt.

Les mer om: