Får støtte til å utvikle lønnsomme løsninger for havvind – og tilknytning til strømnettet

Havnett får 82,7 millioner kroner gjennom regjeringens Grønn plattform-ordning.

Får støtte til å utvikle lønnsomme løsninger for havvind – og tilknytning til strømnettet
Equinor skal lede et prosjekt som består av en rekke partnere innen energifeltet, som skal utvikle ny teknologi, kunnskap og løsninger, for å gjøre det mulig med lønnsom utbygging av havvind på norsk sokkel, inkludert hvordan kraften fra havvind skal knyttes til strømnettet. Foto: Equinor

Equinor, sammen med en rekke partnere innen energifeltet, starter opp et nytt prosjekt med navn Havnett, som skal utvikle ny teknologi, kunnskap og løsninger som skal gjøre det mulig med lønnsom utbygging av havvind på norsk sokkel. Arbeidet vil omfatte både bunnfast og flytende vindparker.

Prosjektet inkluderer også hvordan kraften fra havvind skal knyttes til strømnettet.

Prosjektpartnerne bidrar også med egne midler og sammen emd den offentlige støtten er det snakk om en satsing på totalt 125,5 millioner kroner til å utvikle offshore havnett.

Havvind i stor skala

Prosjektet skal ledes av Equinor og gjennomføres over tre år, men både energiselskaper, leverandører og forskningsinstitusjoner skal delta aktivt i prosjektet. 

– Vårt mål er at havvind kan realiseres i stor skala. Vi må bygge vindparker på en kostnadseffektiv måte og vi er avhengig av at vi får kraften helt frem til kunden. Det er avgjørende for å lykkes at energiselskaper, forskningsinstitusjoner og leverandørselskaper samarbeider om å få dette til, sier Florian Schuchert, ansvarlig for forskning på havvind i Equinor, som er leder for prosjektet, i meldingen.

Havnett

Dette er partnerne i prosjektet: 

Energiselskaper og utviklere: Equinor, Agder Energi, Aker Offshore Wind, Deep Wind Offshore, Hafslund Eco, Fred. Olsen Renewables.

Leverandører og produsenter: Aibel, Nexans, AkerSolutions, DNV, Benestad, ABB, Hitachi ABB

Forskning og innovasjon: Sintef, NTNU, UiO

Havnett vil ta for seg markedsdesign og regulatoriske forhold knyttet til utbygging og drift av et havnett for tilkobling av store havvindparker. Det vil utvikle norsk teknologi og leverandørindustri for leveranser av nye kabeldesign, subsea-teknologi og flytende omformerstasjoner.

Havnett har også en forskningsdel, ledet av Sintef, som skal løse det prosjektet omtaler som spesifikke forskningsutfordringer.

– Dette prosjektet vil utvikle teknologi og løsninger som er helt essensielle for å lykkes med havvindsatsningen. Det vil legge grunnlag for en lønnsom havvindutbygging i Norge, og teknologi som kan gi økt eksport og nye grønne jobber, sier sjefforsker i Sintef, John Olav Tande, i meldingen.

Kabeldebatt

I fjor besluttet regjeringen at to områder i Nordsjøen, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, skal åpnes for vindkraft. Hvordan disse skal knyttes til strømnettet, og om strømkablene skal gå til Norge, eller også andre land, har skapt debatt den siste tiden. 

Bedriftene som nå konkurrerer om å bygge ut bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø II, ønsker å kunne knytte strømkabler fra feltet til minst to land, en såkalt hybridkabel. Det kommer fram av høringssvarene som kom inn til regjeringen.

Flere av selskapene peker på Storbritannia, hvor kraftprisen er høyest.

Det har ført til frykt for at norske strømpriser vil skyte i været, og Senterpartiet gått hardt ut mot en slik løsning. De vil heller subsidiere en ulønnsom utbygging med kabel bare til Norge, for å holde strømprisene lave.

Ørsted, Hafslund Eco og Fred. Olsen Renewables, som sammen søker på konsesjonen i Sørlige Nordsjø II, mener på sin side at en hybridkabel til Storbritannia vil gi lavere strømpriser i Norge.

Næringsminister Iselin Nybø møtte Florian Schuchert, direktør for havvindteknologi, og Jens Økland, direktør for forretningsutvikling i Fornybar. Foto: Arne Reidar Mortensen, Equinor
Les også