Får lettere jobb på bygda

Får lettere jobb på bygda
SSB: Sjansen for å skrive under arbeidskontrakt er størst der det bor få innvandrere fra før. Bilde: /colourbox.com

Det viser Statistisk sentralbyrås ferske rapport "Innvandrere i norske kommuner: Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken".

Best i vest

Rapporten viser at sysselsettingen er høyest i rurale kommuner enn i bykommuner og urbane kommuner, skriver Nationen.

Innvandrerne er oftest i jobb på Vestlandet, og sjeldnest i jobb i Hedmark og Oppland.

Sysselsettingen er dessuten høyere i kommuner med få innvandrere enn i kommuner med mange innvandrere.

Forskjeller

Det tilsier at det er høyere sannsynlighet for å få jobb i en "hvit" bygdekommune enn for eksempel i Oslo.

Forskjeller mellom nasjoner kommer også fram i tallene.

– Innvandrere fra Bosnia, Sri Lanka og Chile har høy sysselsettingsgrad. Dette er etablerte flyktninggrupper med relativt lang botid. Derimot har innvandrere fra Pakistan og Tyrkia lavere grad av sysselsetting til tross for lang botid. Primært skyldes det at kvinner fra disse landene i mindre grad er sysselsatt, sier Agnes Aaby Hirsch, førstekonsulent i SSB, til avisa.

Lav lønnsvekst med arbeidsinnvandring