Får 11,5 millioner i støtte til pilotproduksjon av mer klimavennlig betong

Skal erstatte sement med geopolymer og knust stein.

Får 11,5 millioner i støtte til pilotproduksjon av mer klimavennlig betong
Saferock får støtte fra Enova til et pilotanlegg, med mål om å kommersialisere teknologien for å erstatte sement i betong med geopolymer.

Saferock har utviklet en teknologi som erstatter sement med geopolymerer i produksjonen av betong. Dette kan føre til en kraftig reduksjon av CO2-utslipp, som er en betydelig utfordring i byggebransjen.

Saferock planlegger å starte produksjon fra et pilotanlegg med kapasitet på 6000 tonn per år innen sommeren, og de har nå fått 11,5 millioner kroner fra Enova til dette.

Pilotanlegget vil gi 17 tonn daglig, med ett skift, og 20–30 kubikkmeter ferdig betong per dag. Det vil ta omkring seks måneder å bygge anlegget, og deretter skal det produsere i ett år. 

Målet med pilotanlegget er å kommersialisere teknologien for produksjon av geopolymerbetong. 

– Enova støtter de som går foran og baner vei for mer bærekraftige produkter i byggebransjen. Dette pilotprosjektet kan demonstrere at løsningen kan skaleres fra laboratoriestadiet til industriell størrelse, samtidig som produktkvaliteten opprettholdes. Dette er ny teknologi som vi trenger for å nå klimamålene om reduserte utslipp, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en pressemelding.

Les også

Knust stein og geopolymer

Enova påpeker at tilveksten av ny betong i verden tilsvarer et nytt Mount Everest hvert år. Den viktigste ingrediensen i betong er sement, som igjen står for om lag åtte prosent av verdens klimagassutslipp. Det er derfor et stort behov for mer bærekraftige alternativer.

I vanlig sementproduksjon kommer størsteparten av CO2-utslippene fra brenning av kalkstein. Under høy temperatur drives CO2 ut av kalksteinen. Saferocks teknologi baserer seg heller på en blanding av knust stein og geopolymer, og man unngår dermed både forbrenning og bruk av kalk. Det skal kunne redusere utslippene med 80 prosent. 

Å bytte ut vanlig sement med geopolymer er noe forskere og bransjen har forsøkt å få til i årevis. Mahmoud Khalifeh knekket koden da han tok sin doktorgrad ved Universitet i Stavanger (UiS). Nå er han førsteamanuensis ved UiS og dessuten forskningssjef hos Saferock.

Det er få krav til råvaren for å kunne lage denne patenterte geopolymeren. Bergarten må inneholde aluminium og silikater, det har praktisk talt alle bergarter. Nå bruker Saferock avgangsmasser fra deponiene til bergverket Titania. Disse består hovedsakelig av noritt. De har også verifisert teknologien med bruk av aplitt, der de har en patent.

I tillegg ser selskapet på muligheten for at avgangsmasser fra Nussir-gruvene i Finnmark kan bli en råvare for geopolymerbetongen. 

– Vi er veldig fornøyd med støtte fra Enova for å etablere et pilotanlegg for produksjon av bærekraftig betong. Dette er en viktig milepæl i selskapets planer for å kommersialisere fremtidens bygningsmateriale uten CO2-utslipp fra produksjon. Markedet for bærekraftige og sirkulære bygningsmaterialer er i sterkt vekst, og Saferock ser store muligheter med vår teknologi innen bærekraftig betong, sier daglig leder Espen Lea i Saferock i meldingen.

Demonstrerer bruk

I pilotperioden skal produktkvaliteten testes ut i samarbeid med Universitetet i Stavanger. I tillegg planlegger Lysefjorden Investering å demonstrere bruk av geopolymerbetong fra Saferocks pilotanlegg i oppføring av et signalbygg ved Lysefjorden i samarbeid med Snøhetta.

– Dette er et interessant samarbeid som kan bidra til kunnskapsspredning og markedsføring av geopolymerbetong som klimavennlig byggemateriale i bransjen nasjonalt og internasjonalt, sier Nakstad i Enova.

Også klima- og miljøminister Espen Barth Eide er begeistret for prosjektet. 

–  For å komme til en 1,5 graders verden trenger vi klimagrep som hjelper industrien med å kutte sine utslipp raskt, samtidig som man tar vare på arbeidsplassene og styrker konkurranseevnen. Karbonfangst og lagring, hvor Norge er i front, er én vei å gå. Dersom Saferock lykkes med sitt prosjekt, vil vi ha enda et alternativ for produksjon av betong med lave klimagassutslipp. Og det attpåtil ved å ta i bruk en ressurs som i dag er avfall, sier ministeren. 

Les også