DOKTORGRADER

Evalueringsmetode for elektronisk pasientjournal i sykehus

Metoden som er utviklet vil kunne gjøre det lettere å foreta systematiske vurderinger og sammenligninger av elektroniske pasientjournalsystemer. Dette vil i sin tur kunne medvirke til å forbedre slike datasystemer, som fortsatt er i sin barndom.

Sentralt i metoden står et spørreskjema som beskriver sykehuslegers bruk av og oppfatninger av elektronisk pasientjournal. Som datagrunnlag for å utvikle dette spørreskjemaet har Lærum foretatt intervjuer, direkte observasjon og videoopptak av leger i arbeid. Han har benyttet spørreskjemaet i en nasjonal undersøkelse blant norske sykehus i 2001, og resultatene herfra ble publisert i den prestisjetunge British Medical Journal. Videre ble spørreskjemaet benyttet til å evaluere Norges første komplette elektroniske pasientjournal ved Sørlandet Sykehus HF Arendal i 2002, hvor den tradisjonelle pasientjournalen makuleres.

Bakgrunnen for doktorgradsarbeidet har vært en uttalt mangel på evalueringer av elektroniske pasientjournalsystemer i Norge, til tross for at slike datasystemer er meget utbredt våre sykehus. I tillegg finnes det få eller ingen evalueringsmetoder som er spesielt tilpasset denne typen datasystemer.

Avhandlingen har tittelen «Evaluation of electronic medical records - A clinical task perspective / Evaluering av elektronisk pasientjournal - med fokus på kliniske arbeidsoppgaver». Arbeidet er utført ved Institutt for Nevromedisin / Digimed Innovasjonssenter, NTNU, med førsteamanuensis Arild Faxvaag som hovedveileder. Medveiledere har vært førsteamanuensene Lars Aabakken og Stein Samstad. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd, Program for IKT i helsevesenet.

Hallvard Lærum er cand.med. (1995) fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og disputerte for graden dr.med. 19. mars. Han er ansatt som seniorrådgiver ved IT-avdelingen, Rikshospitalet.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.