BYGG

– Etterslepet vil bare øke

Kommunale bygg vil fortsette å forfalle etter statsbudsjettet, ifølge RIF.

FORFALL: RIF frykter økt forfall i kommunale bygg. Bildet er et arkivbilde fra 2004 og viser hvordan Ila skole i Oslo så ut den gangen.
FORFALL: RIF frykter økt forfall i kommunale bygg. Bildet er et arkivbilde fra 2004 og viser hvordan Ila skole i Oslo så ut den gangen. Bilde: LEIF HAALAND

– Man har dyttet vedlikeholdet foran seg. Vi får en utvikling som fortsatt er negativ. Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg vil øke, sier Liv Kari Hansteen, administrerende direktør for Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF.

Urovekkende

Hun og hennes eksperter har gått nøye gjennom forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i går. Ingeniørene er kritisk til deler av prioriteringene.

RIF peker på at rentekompensasjonen til kommunene for utbedring av skoler, svømmeanlegg og kirker er redusert med mer enn 40 prosent. RIF karakteriserer situasjonen som urovekkende.

Tall fra SSB viser at kommunene i 2008 brukte 80 kr/m2 til vedlikehold, i 09 økte dette til 120 kr/m2 på grunn av en tiltakspakke. I fjor var det nede på 75 kr/m2.

– I dag er nok behovet 200 kr/m2, men det er ingenting i dette budsjettet som tilsier at det blir en økning fra i fjor, sier Svein Bjørberg, vedlikeholdsekspert hos Multiconsult og professor II.

Bjørberg, som også er medlem i RIFs ekspertpanel,  legger til at nå må snart regjeringen komme opp med en plan for hvordan man skal håndtere det økende etterslepet i vedlikehold.

Les også: Her forsvinner togstasjonene

Liv Kari Hansteen (til høyre) og Kathrine Gjerde
ADVARER: Fagsjef Kathrine Gjerde og administrerende direktør Liv Kari Hansteen i RIF jubler ikke over statsbudsjettet. Joachim Seehusen

Dårlig for helsebygg

RIF er også bekymret for at dette rammer helsesektoren. I budsjettforslaget er det en økning på 5.4 prosent til spesialisthelsetjenesten.

Når det gjelder etterslepet i vedlikehold av helsebygg, har ikke RIF funnet noen ekstra innsats for ta igjen det påpekte etterslepet på vedlikehold.

– Det vil si at vedlikehold fortsatt blir en saldering, sier Hansteen.

Vei er vinneren

Vinnerne i årets budsjett er vei. Men også der finner RIF store mangler.

Organisasjonen peker på at det ikke er noen økning i midler til rassikring av fylkesveier og at det vil ta lang tid før vi kommer på et tilfredsstillende sikkert nivå. Organisasjonen peker også på at handlingsprogrammet i Nasjonal Transportplan kun er 77 prosent fylt opp, i tillegg kommer noe bompenger.

– Om det dermed er snakk om en reduksjon i fremdrift i prosjekter kan vi ikke si noe kronkret om, sier Hansteen.

Hun legger til at enkelte spesifikke områder er overoppfylt, som tiltak knyttet til planlegging, trafikksikkerhet og mindre utbedringer.

Statsbudsjettet: Her kommer det ny vei

For lite rassikring

Til rassikring er det en økning for riksveiene, mens det ikke er noe slik økning for fylkesveiene.

– Behovet er beskrevet til vel 16 milliarder kroner for både riks- og fylkesveiene. Budsjettforslaget utgjøre om lag ti prosent av dette. Det vil ta mange år å oppnå tilfredsstillende rassikring på hele veinettet, sier Hansteen.

NØDVENDIG: Riksvei 70 på Nordmøre ble stengt etter ras i slutten av august. Nå setter Regjeringen av mange millioner til rassikring langs veinettet.
RAS: Det er gitt midler til rassikring av riksveier, men fylkesveiene får ingenting, påpeker RIF. Her fra et ras på RV70. Scanpix

Vekst til jernbane

Regjeringen legger opp til vekst i jernbanebevilgningene. Men RIF heller kaldt vann i blodet på dem som tror at nå blir det full fart på utbygging.

Nesten 1.4 milliarder kroner mer enn det som er lagt til grunn i NTP er gitt til jernbanesektoren. RIF karakteriserer dette som bra, men advarer likevel.

– Dette er ikke en lineær vekst der man får tilsvarende mange meter ny jernbanelinje. Det er kommet til nye og strengere krav, blant annet til universell utforming. Det fører til at blant annet bygging av stasjoner blir veldig mye dyrere, sier RIFs jernbaneekspert Kathrine Gjerde.

Hun peker på at universell utforming krever svært lange ramper og dermed også mye mer betong enn hva som ellers ville blitt brukt, dette spiser mye av veksten. Økte krav til sikkerhet i tunneler krever også flere rømningsveier.

– NTP følges opp, så er det gitt litt ekstra. Men inntrykket er at dette ikke vil føre til en vesentlig endring for folk flest.

Gjerde peker også på at det ikke er bevilget nok til vedlikehold av jernbanenettet.

– Nei, det er jo ikke det. Dette budsjettet fører ikke til at man kan ta unna alt det er behov for.

Les også:

Milliardene ruller på Follobanen

Denne skal fikse veien mens du kjører over

Kina bruker 740 milliarder på t-bane

Stålpigger skal stoppe sløve bilister  

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.