Climit Summit – CO2-lager

Equinor borer den første injeksjonsbrønnen til CO2-lageret i Nordsjøen i løpet av året

Planlagt i november.

I løpet av året  skal Equinor bore den første injeksjonsbrønnen til CO2-lageret på Troll-feltet i Nordsjøen.
I løpet av året skal Equinor bore den første injeksjonsbrønnen til CO2-lageret på Troll-feltet i Nordsjøen. (Illustrasjon: Equinor)

Planlagt i november.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Det planlagte CO2-lageret i Nordsjøen er en del av det norske fullskalaprosjektet for CO2-fangst og lagring, også kalt CCS. 

Nå planlegger Equinor å bore den første brønnen på stedet for CO2-lageret, som selskapet er operatør for. 

Tidligere i år ble oljeselskapet tildelt den aller første utnyttelsestillatelsen for lagring av CO2 på norsk sokkel, sammen med samarbeidspartene Shell og Total. Arealet ligger ved Trollfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Trenger fysiske bevis

Det er gjort grundige seismiske undersøkelser i området, med påfølgende studier og kartlegging. Det er likevel aldri boret her, forklarte Sverre Overå, prosjektleder for Northern Lights, på CCS-konferansen Climit Summit. 

–  Så vi har ikke fysiske bevis på hvordan det ser ut. Vi trenger bevis på at det er så bra som vi tror det er, poengterte han. 

Brønnen er en injeksjonsbrønn, og skal etter planen bores mot slutten av året. 

Først skal det installeres en subseastruktur, som nå er under bygging i Polen. Den skal stå ferdig i høst. Det er Aker Solutions som har fått i oppgave å levere utstyr til havbunnsinfrastrukturen, for en tidlig brønnutvikling.

Ifølge Petro.no, som tidligere har omtalt brønnen, skal subseainstallasjonen være ferdig i oktober, og brønnen bores kort tid etterpå. Planlagt oppstart skal være 1. november, og det er ventet at boringen tar 45 dager.

Deler av brønnen vil bli gjenbrukt som en injeksjonsbrønn på et senere tidspunkt, dersom egenskapene viser seg å være tilfredsstillende.

Fra fangst til lagring. Illustrasjon: Equinor

– Vi trenger flere fangstanlegg

Prosjektet har navnet Northern Lights, og sammen skal de tre selskapene gjennomføre forprosjektstudier for å vurdere mulighetene for et CO2-lager knyttet til en løsning med fullskala CO2-håndtering. Denne forprosjekteringen vil gi mer nøyaktige kostnadsestimater fram mot en investeringsbeslutning.

Det skal etter planen leveres en utbyggingsplan i løpet av året. Det legges opp til en investeringsbeslutning i 2020/2021. Prosjektet kan da settes i drift i 2023 eller 2024.

Etter planen skal det fanges CO2 fra minst én av to industrikilder – sementanlegget til Norcem i Breivik og fra energigjenvinningsanlegget til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud – dersom Regjeringen velger å gå videre med prosjektet.

Overå i Equinor understreket at de mener det er viktig med mer enn ett fangstanlegg som leverer CO2 til lageret. 

– La meg si dette til politikerne her: Vi trenger flere fangstanlegg for at dette prosjektet skal bli en suksess, sa han på konferansen. 

CO2-en fra fangstanleggene skal fraktes med skip til mottaksterminalen i Øygarden i Hordaland, hvor CO2-en pumpes fra skip til tanker på land, før den blir sendt gjennom rørledninger langs havbunnen til injeksjonsbrønner øst for Troll-feltet på norsk sokkel. CO2-gassen vil bli lagret permanent opptil 2000 meter under havbunnen.

I kontakt med flere industrikilder

Lageret skal i tillegg bygges med kapasitet til å kunne ta imot CO2 fra flere industrikilder.

Blant annet håper svenske Preem å fange CO2 fra det ene raffineriet sitt, og lagre den i lageret i Nordsjøen. De har nå fått støtte både fra det norske Gassnova-fondet Climit og svenske energymyndigheter til et forprosjekt. 

Equinor er dessuten i kontakt med andre potensielle kunder i hele Europa. Selskapet går aktivt ut og informerer om mulighetene som finnes med lageret som er under planlegging. De samarbeider også med andre lagringsprosjekter i Europa. 

– Men vi har noe de andre prosjektene ikke har: Transport med skip. Det åpner flere muligheter, hvor mindre fangstanlegg kan realiseres. Du trenger ikke megaanlegg for å få det til, sa Overå. 

Equinor har allerede mer enn 20 års erfaring med CCS. De har noen av verdens største prosjekter på området, og har hittil fanget og lagret mer enn 20 millioner tonn CO2 på Sleipner og Snøhvit. 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå