KRAFT

Enova: – Vi kan teknologi

TEKNOLOGISTØTTE: Enova har god nok kompetanse til å støtte teknologiutvikling, sier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad.
TEKNOLOGISTØTTE: Enova har god nok kompetanse til å støtte teknologiutvikling, sier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad. Bilde: Jannicke Nilsen
Øyvind LieØyvind Lie
23. nov. 2010 - 14:54

Den siste uken har flere politikere sagt sin mening om Enovas framtid etter at et marked for grønne sertifikater innføres. Det setter Nakstad pris på.

– Engasjementet rundt vår fremtidige rolle er gledelig stort, det er mange spennende bidrag til diskusjonen.

Nakstad ser spennende muligheter for Enova i tiden framover.

– Som et resultat av styringssignalene vi har fått, forbereder vi oss på å ta en utvidet posisjon på ny teknologi når ordningen med grønne sertifikater er på plass, sier Nakstad.

KrF: – Enova bør ikke drive med teknologiutvikling

OED: OED: – Teknologiutvikling blir viktig for Enova

Viktige sertifikater

Det felles sertifikatmarkedet med Sverige blir viktig for Enovas framtid.

– Vi er glad for at det nå jobbes på spreng for å få ordningen på plass. Det bestemmer i veldig stor grad når og i hvilket omfang vi kan gå løs på andre ting, sier Nakstad.

– Hvis det ikke blir noe felles marked for grønne sertifikater, vil Enova da forstette å gi investeringsstøtte som i dag?

– Det blir en avklaring som må gjøres hvis det skulle bli aktuelt, men vi har ikke noen plan B her. Så langt jobber vi med utgangspunkt i at sertifikatordningen kommer på plass. Men vi har ingen rolle i den prosessen, og vet ikke mer enn andre gjør, understreker Nakstad.

Eget budsjett

I havenergilova heter det at regjeringen tar sikte på å skille ut satsingen på fornybar marin kraftproduksjon i et eget program. Programmet skal få et eget budsjett og Enova skal fremdeles forvalte ordningen.

Vindkraft på land har vært dyrere enn andre energiteknologier Enova har støttet, noe som har ført til at Enova ikke har gitt så mye støtte til vindkraft som enkelte, spesielt vindkraftbransjen, har ønsket.

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad om det vil bli enklere å prioritere marin energiproduksjon hvis programmet får et eget budsjett, svarer Nakstad at detaljene rundt hvordan dette skal ordnes ikke er avklart ennå, men at Enova allerede har og viderefører en satsing på havenergi som er et godt utgangspunkt for en videre satsing på dette feltet.

– Det vi er opptatt av er at vi får et helt konkret målbilde å forholde oss til. Det rent tekniske om hvordan vi skal organisere programmene, har vi en dialog om med Olje- og energidepartementet om, sier Nakstad.

Frp: Frp krever svar om Enovas rolle

Norwea: – Enova bør satse på teknologiutvikling

Reviderer avtalen

Enovas avtale med eieren Olje- og energidepartementet skal revideres i løpet av 2011. Den uavklarte situasjonen rundt de grønne sertifikatene setter ingen stopper for arbeidet med ny avtale.

– Nei, vi jobber parallelt med stø kurs for å revidere avtalen. Men det er veldig viktig for oss at sertifikatordningen kommer på plass og at fremdriften holdes. Jo raskere den er på plass, jo bedre er det selvfølgelig for vårt handlingsrom, sier Nakstad.

Hvite sertifikater

Både Frp og SVs Snorre Valen har tatt til orde for å innføre en ordning med hvite sertifikater (se faktaboks). Enova har ikke tatt stilling til om et slik system bør innføres i Norge.

– Det er naturlig å forvente av oss at vi går grundig inn i ethvert virkemiddel og kommer med en faglig vurdering av hvordan det påvirker markedet, sier Nakstad. Han legger til at Enova ikke har jobbet konkret med spørsmålet, og at de ikke har satt noen frist for når de vil presentere sitt syn på saken.

Snorre Valen har foreslått at Enova kan forvalte en ordning med hvite sertifikater. Nakstad utelukker ikke at det kan være aktuelt.

– Men først og fremst må vi se på hvordan virkemiddelet passer inn, så får vi vurdere den eventuelle organiseringen i etterkant.

Langsiktighet viktig

– Når vi allerede har en ordning med investeringsstøtte som Enova administrerer, er det ikke fare for at det blir kaos hvis man raskt skal gå over til et markedsbasert system med hvite sertifikater?

– En ny ordning vil alltid beskrive overgangen fra det gamle, men som sagt dette har vi ikke utredet. Vi er veldig tydelige på at virkemidlene må være langsiktige og at det må jobbes robust og tålmodig i markedet for å oppnå den ønskede endringen, sier Nakstad.

Frps Ketil Solvik-Olsen har sagt at hvis det innføres et marked for hvite sertifikater og hvis Enova skal satse på støtte til utvikling av ny teknologi, vil de måtte hente inn så mye ny kompetanse at det kan være like lurt å legge ned hele Enova og starte noe nytt.

Det er ikke Nakstad enig i.

– Vi foreslår ikke å gå inn i noen rolle uten at vi er faglig trygge og i stand til å utvikle oss i riktig retning. Basert på kompetansen vi allerede har, synes jeg en større rolle innenfor utvikling av ny teknologi ser spennende ut. Vi støtter et betydelig antall teknologier i dag og føler absolutt at vi har kompetanse til å gå mer kraftfullt løs på det området, sier Nakstad.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.