KRAFT

Enova frykter at enøk-investeringer vil bli utsatt

Hvis ikke innholdet og tidspunktet for enøk-skattefradragene avklares raskt.

Enova frykter at boligeierne som normalt ville benyttet seg av deres støttesystem venter med å gjøre tiltak til innholdet og tidspunktet for enøk-skattefradragene er avklart.
Enova frykter at boligeierne som normalt ville benyttet seg av deres støttesystem venter med å gjøre tiltak til innholdet og tidspunktet for enøk-skattefradragene er avklart. Bilde: Colourbox

Før helgen ble det klart at det borgerlige flertallet på Stortinget vil kreve at regjeringen fremmer ordningen med skattefradrag for enøk-tiltak i hjemmet senest i forbindelse med statsbudsjettet i 2015.

Ordningen ble varslet i regjeringserklæringen i høst. Miljøbevegelsen og varmepumpenæringen har advart mot at folk blir sittende på gjerdet og ikke investerer i energieffektivisering fram til saken er avklart.

Les også: – Solceller fungerer bedre i Norge enn både forvaltningen og vi hadde trodd

Usikkerhet

I en risikovurdering for 2014 som Enova har skrevet til sin eier Olje- og energidepartementet (OED), kommer Enova med samme advarselen.

«Uavklart innhold og tidspunkt for innføring skaper usikkerhet i markedet og kan medføre at investeringsbeslutninger utsettes», skriver Enova i risikovurderingen, som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

Enovas administrerende direktør utdyper overfor Teknisk Ukeblad.

– Vi løfter dette frem fordi vi ikke vet når det kommer og heller ikke hva innholdet blir. Da kan vi risikere at boligeierne som normalt ville benyttet seg av vårt støttesystem venter med å gjøre tiltak. Det er en risiko for at prosjekter i boligmarkedet blir utsatt i påvente av en avklaring, sier Nakstad.

Han understreker at han opplever at OED er veldig bevisst problemstillingen, og at de vil avklare saken så raskt som mulig.

Les også: Vil at du skal få enøk-støtte til IT-løsninger i hjemmet

Må ta tid

– Burde ikke ordningen med skattefradrag vært innført allerede ved årsskiftet, så dere hadde unngått usikkerheten?

– Det vil alltid være slik at når man innfører et nytt virkemiddel, så påvirker det virkemidlene som allerede eksisterer. Slik er det, og vi forsøker alltid å være det bevisst i utformingen og endringene av våre egne virkemidler.

Men Varmepumpeforeningen advarer mot bråstopp i salg av varmepumper?

Vi forstår at de ønsker en rask avklaring, det ville redusert risikoen, også for oss. Men slike prosesser må også ta litt tid, og det må de gjøre for at resultatet skal bli best mulig, sier Nakstad.

– Ser dere allerede nå usikkerhet i markedet for energieffektivisering i boliger som følge av at avgjørelsen ikke er tatt ennå?

– Vi har hørt advarslene fra bransjen, men vi har ikke selv erfart dette så langt.

Les også: – At strøm ikke skal brukes til oppvarming, er religion for ingeniørene

Lover avklaring

– Synes du ikke det ville vært bedre å la Enova ta seg av energitiltak i boligene?

– Det avgjøres av politikerne, så det har jeg ingen kommentar til. Vi kommer til å ha en åpen og god dialog med departementet om den videre utvikling av vår rolle når det gjelder energieffektivisering i boliger.

OED har følgende knappe kommentar til Enovas advarsel:

«Vi er kjent med problemstillingen og departementet vil komme tilbake med en avklaring snart».

Les også:

– Husbanken bør støtte enøk-tiltak

USAs største solpark skal drive iCloud

Slik vil nettselskapene holde nettleia oppe i fremtiden  

Les mer om: