KARRIERE

Enige om ny IA-avtale

LO-leder Roar Flåthen, arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og statsminister Jens Stoltenberg ga sine reaksjoner på sykefraværsrapporten på statsministerens kontor i dag.
LO-leder Roar Flåthen, arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og statsminister Jens Stoltenberg ga sine reaksjoner på sykefraværsrapporten på statsministerens kontor i dag. Bilde: Berit Roald
24. feb. 2010 - 15:31

Avtalen vil bli presentert på en pressekonferanse i regjeringskvartalet klokken 15.

– Vi er enige om å øke innsatsen for å nå målene om å forebygge sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Jeg er svært glad for at vi gjennom godt trepartssamarbeid har fått til dette. Det betyr at vi kan få ned sykefraværet og øke inkluderingen, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) sier det er nå arbeidet med å få ned sykefraværet virkelig begynner.

– Avtalen bygger på det vi vet virker: tett oppfølging av den sykmeldte fra lege, Nav og arbeidsgiver, samt økt tilrettelegging for nærvær. Dette skal det nå arbeides systematisk med, sier hun.

Mykletun-utvalget

Det er ventet at den nye IA-avtalen vil omfatte flere av forslagene fra ekspertutvalget som har utredet tiltak mot sykefravær. Det såkalte Mykletun-utvalget foreslo blant annet at delvis sykmelding skulle bli hovedregelen og at full sykmelding bare burde benyttes unntaksvis, ved langtidsfravær.

En ordning med gradert sykmelding og omstrukturering av finansieringen av langtidssykefravær skal gi arbeidsgiverne «sterkere insentiver for å forebygge langtidsfravær og utstøtning», slik gruppen selv formulerte det.

Rapporten fra ekspertgruppen ble godt mottatt av partene da den ble avgitt tidligere denne måneden. At forhandlingene ble sluttført innen fristen antyder også at utgangspunktet for diskusjonene var godt.

Målet med IA-avtalen er å redusere sykefraværet med 20 prosent fra 2001-nivå. Dette skal gjøres uten kutt i selve sykelønnsordningen. En annen forutsetning er såkalt budsjettnøytralitet dersom det introduseres nye modeller for arbeidsgivers finansiering av sykelønnsordningen.

Ikke kutt

Økningen i utgiftene til sykelønn er blitt beskrevet som en bombe under velferdsstaten, og det er full enighet også på arbeidstakersiden om at sykefraværet må ned.

Men selv om Mykletun-utvalget sier at kutt i sykelønnsordningen ville ha fått sykefraværet ned, er dette et uaktuelt grep både for regjeringen, LO og NHO.

– Det er mange i bedriftslivet og ellers som sier: Pokker heller, Johnny. Hvorfor sørger du ikke for å smelle til med karensdager for å kutte sykefraværet. Men det er uaktuelt, sa NHO-sjef John G. Bernander til NTB nylig. Han viste til at det finnes andre og mindre dramatiske tiltak som også vil få sykefraværet ned.

Aftenposten kunne onsdag morgen melde at partene nærmet seg en enighet om en ny IA-avtale. Ifølge avisen vil hoveddelen av den nye avtalen omfatte alle arbeidstakere, og ikke bare dem som jobber i en IA-bedrift.

Blant forslagene fra Mykletun-utvalget som Aftenposten mener har vunnet fram, er å øke antallet sammenhengende egenmeldingsdager til ti dager med en øvre grense på 24 dager hvert år.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.