KARRIERE

Energistudenter på tvers

Studenter. Realfag. Teknologi. Høyere utdanning. Søkertall. Samordna opptak.
Studenter. Realfag. Teknologi. Høyere utdanning. Søkertall. Samordna opptak.Bilde: colourbox.com
Sigurd Aarvig
21. aug. 2007 - 07:05

Ved det første opptaket til det nye studiet i energiteknologi i 2004 ble studieplassene fylt opp umiddelbart.

35 begynte ved studiet, og 27 avla hovedprosjekt i vår. I år søkte 42 om studieplass.

– Studiet er blitt veldig dagsaktuelt. Det var på høy tid vi kom i gang, sier studiekoordinator Nils-Ottar Antonsen ved Institutt for maskin- og marinfag ved HiB.

Fornybart

Studiet er et tverrfaglig samarbeid mellom Institutt for elektrofag, Institutt for bygg- og jordskiftefag og Institutt for maskin- og marinfag.

– Energiingeniørene blir ikke spesialister. De får bred kompetanse, spesielt innen fornybar energi, sier Antonsen.

Fornybar energi er et eget fag med ti studiepoeng og omfatter blant annet bioenergi, vindkraft og solenergi. Varmepumper, miljøvennlig utnyttelse av naturgass og hydrogen er også med.

Attraktive jobber

Blant temaene i avgangsstudentenes hovedoppgaver er lavenergibolig, geotermisk energi, småkraftverk, bioenergianlegg og brenselceller. Studiet skal utdanne ingeniører til produksjon, distribusjon og bruk av energi i et globalt eller lokalt perspektiv.

En rundspørring blant de første som har fullført studiet, viser at de fått seg arbeid blant annet i attraktive bedrifter som Aker Kværner, Schlumberger og konsulentselskaper. Flere drar til jobber utenlands og noen skal fortsette studiene, opplyser Nils-Ottar Antonsen.

Krevende å få lærere

Høgskolen i Telemark (HiT) har fått stadig flere søkere til bachelorstudiet i gass- og energiteknologi.

– Vi legger mer vekt på nedstrømsiden og foredling enn på produksjon. Mens de fleste med slik utdanning tidligere dro til Vestlandet, vil forhåpentligvis flere i fremtiden få jobb i Telemark, sier dekan Ole Ringdal ved teknologiske fag, HiT.

Ringdal strever med å skaffe lærerkrefter, spesielt med å få tak i folk med doktorgrad.

– Vi har fått noe hjelp av fusjonen av Statoil og Hydro, da noen flere derfra kan undervise på deltid hos oss, forteller han. Bachelorene i gass- og energiteknologi blir hentet rett ut til godt betalte jobber. Derfor er det ikke så mange som søker seg til masterprogrammet Energy and Environmental Technology ved HiT, opplyser Ringdal.

Les mer om: