BYGG

– En usedvanlig slett jobb

MARERITT: Mæla ungdomsskole skulle bli et skoleeksempel på et lavenergihus. I steden har det blitt et prosjekt forfulgt av rettsstrider og krangling.
MARERITT: Mæla ungdomsskole skulle bli et skoleeksempel på et lavenergihus. I steden har det blitt et prosjekt forfulgt av rettsstrider og krangling.Bilde: Teknisk Ukeblad

Det rådgivende ingeniørkontoret AS Olaussen, ved Arne Olaussen, er både Skien kommunes prosjektleder og ansvarlig søker for byggesaken Mæla ungdomsskole i Skien.

Skolen åpnet i fjor, men striden rundt prosjektet har pågått siden 2005 - og ser ennå ikke ut til å gi seg.

– Usedvanlig slett jobb

– Vi mener at prosjektledelsen har gjort en usedvanlig slett jobb. Man kan trekke likhetstegn mellom et vellykket prosjekt og en vellykket prosjektledelse, men i denne saken har ledelsen kludret det til og lagt all skyld på arkitekten og prosjekterende, altså Pir II Arkitektkontor og Cowi. Vi føler vi må svare på alle beskyldningene, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Harald Eriksen.

I et brev til Statens bygningstekniske etat (BE) hevder Arkitektbedriftene at Olaussen har en manglende forståelse for sentrale deler av ansvarlig søkers ansvar, og at han har skjøttet sine oppgaver i prosjektet i strid med både plan- og bygningsloven og godkjenningsforskriften, noe de gir flere eksempler på.

– Slik vi har oppfattet saken har prosjektleder på en aktiv måte bidratt vesentlig til den konfronterende og konfliktorienterte linjen som har vært ført fra oppdragsgivers side mot prosjekteringsgruppen. Det er ting som tyder på at prosjektleders funksjon som ansvarlig søker har blitt misbrukt i denne sammenhengen. Etter vår oppfatning bør BE gjennomføre tilsyn med ansvarlig søker i saken Mæla skole, står det i brevet.

En sterk dose gruff

For to år siden førte de tilsyn både mot Pir II Arkitektkontor og Cowi i samme sak, etter at et ikke-godkjent isolasjonsmateriale ble valgt til det nye skolebygget.

Den gang endte det med at Cowi fikk en advarsel, mens Pir II ikke kunne tilskrives noe ansvar.

Etter å ha lest brevet fra Arkitektbedriftene er ikke assisterende direktør i BE, Gustav Pillgram Larsen, i tvil om hva han vil gjøre:

– Her er det beskrevet så mye gruff at vi kommer til å ha et tilsyn, sier han.

– Er det noe spesielt dere reagerer ekstra sterkt på i brevet?

– Det er en sterk dose Arkitektbedriftene presenterer her, men det er summen av alt som gjør at vi reagerer, sier Larsen.

Gustav Pillgram Larsen sier en tydeliggjøring av prosjektleder og ansvarlig søkers rolle, slik Arkitektbedriftene etterlyser, vil komme.

– Man vil fortsatt kunne ha både flere roller og egenkontroll, men man må kunne sortere hattene sine, sier han.

Utestengt

I brevet trekkes det frem at Olaussen har avvist å sende de prosjekterende dokumenter de ikke har funnet i prosjektets webhotell, og at de prosjekterende også har blitt utestengt av deler av webhotellet uten begrunnelse.

Arkitektbedriftene skriver også at Olaussen har søkt om dispensasjon fra byggeforskriften vedrørende rømingsforhold uten at Cowi, som hadde ansvar for brannsikkerhet, ble forelagt saken.

Som en fotballkamp

De mener derfor at han selv har opptrådt som brannprosjekterende.

Avviste og manglende avviksmeldinger, manglende søknad om ansvarsrett for geoteknisk prosjektering og omprosjektering gjort av foretak uten godkjenning er punkter som trekkes frem.

– Det er svært uheldig når oppdragsgiver sitter med ansvarlig søker-rollen. Prosjektleder vil alltid være byggherrens mann. I konflikter, som det har vært mange av her, er det påfallende om prosjektleder slår seg sammen med prosjekterende. Det blir som en fotballkamp mellom Lyn og Vålerenga, hvor Vålerengas trener også er dommer, sier Eriksen, som håper at BE vil trekke med seg lærdom fra dette prosjektet i utarbeiding av nye forskrifter.

– Et voldsomt utfall

Arne Olaussens har kontaktet RIF for støtte.

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Det er et voldsomt utfall hvor Arkitektbedriftene blir et mikrofonstativ for Pir II, og hvor saken blir snudd helt på hodet fra vårt ståsted, sier Arne Olaussen, innleid prosjektleder for Mæla-prosjektet i Skien kommune.

– I brevet skriver de at du "har bidratt vesentlig til den konfronterende og konfliktorienterte linjen som har vært ført i prosjektet". Har du noen kommentar til det?

– Alle andre i prosjektet er helt på bølgelengde. Dette blir et krampaktig og usaklig utspill fra Pir II, hvor de bruker media og alt de kan for å sette oss i et dårlig lys, sier Olaussen, som oppfatter det hele som et innlegg i den pågående erstatningssaken mellom Skien kommune og Pir II Arkitektkontor, med flere. Noen dato for rettssaken er ikke berammet. De møtes imidlertid i Nedre Telemark tingrett for et planleggingsmøte 15. mai.

– Siden Pir II har koblet inn Arkitektbedriftene, har vi koblet inn RIF og bedt dem om å ta seg av saken som vår fagforening, sier Olaussen.

Avventer

Administrerende direktør i RIF, Liv Kari Hansteen, sier de avventer BEs formelle avgjørelse før de vet hva de gjør med saken.

– Jeg ser påstandene, men vi har ikke fått dokumentasjon på noe, og jeg kjenner ikke saken godt nok til å kommentere den utover det, sier hun.

Lederen for byggesaksenheten i Skien kommune, Åse Otterdal Møller, synes det er naturlig Arkitektbedriftene engasjerer seg, men forstår ikke den massive kritikken av Olaussen.

– Mener dere at Olaussen har skjøttet sine oppgaver på en god måte i dette prosjektet?

– Ja, min avdeling har ikke hatt noen problemer med ham, og opplever at han har fulgt alle regler som er nødvendig, sier Møller, som understreker at hun ikke har lest brevet. Verken eiendomssjefen eller plansjefen i kommunen vil uttale seg om saken.

Les mer om: