Elkraft nærmer seg sokkelen

Elkraft nærmer seg sokkelen
Valhall er først ute med elkraft i kabel. Bilde:

- Vi har et nært samarbeid med Statnett. De skal være ansvarlige for leveransen av elektrisk kraft til feltene. Anbudspakkene på den elektriske utrustningen er ute nå. Anbudsfristen for de forskjellige leverandørene er 31. oktober, forteller informasjonsdirektør Olav Fjellså i BP.

Anbudene leverandørene arbeider på spreng med, er landstasjon, kabel til Valhall-feltet og mottaksstasjon og konverter på 2/4G plattformen.

Etter at anbudene er kommet inn, vil Statnett gjennomgå dem og gjøre en økonomisk vurdering for å komme frem til riktige tariffer.

- Deretter må det foretas en vurdering for eventuell statsstøtte til prosjektet. Signaler om dette vil komme i gassmeldingen Olje- og energidepartementet skal legge frem 30. oktober. Dersom disse er positive, regner vi med å fatte en endelig avgjørelse om konvertering til elektrisk drift første halvår neste år.

Fjellså forteller at alle plattformer og modifikasjoner som er utført på Valhall, Gyda og Ula er forberedt for å håndtere elektrisk drift på kompressorer og store pumper.