Elektrifisering mulig fra 2016

Elektrifisering mulig fra 2016
Statoils Troll A-plattform får strøm fra land. Nå kan en ny nordsjø-kjempe stå for tur, sammen med flere småfelt i nærheten. Bilde: Øyvind Hagen, Statoil

Stavanger: Tidligere i år overleverte selskapene Det Norske og Lundin planene sine for funnene Draupne og Luno til Olje- og energidepartementet. Selskapene har hele tiden hevdet at de må ta i bruk gassturbiner på feltene fordi det ikke er mulig å ta i bruk strøm fra land så tidlig.

Les også: – Planlegger gassturbiner til gigantfunnet

Instruert av ministeren

Men etter instrukser fra Olje- og energidepartementet har alle operatørene på den såkalte Utsirahøyden i Nordsjøen, hvor også kjempen Johan Sverdrup ligger, startet utredninger av muligheten for elektrifisering.

I en melding om arbeidet skriver Statoil og partnerne at planene tar utgangspunkt i at det skal kunne leveres strøm fra 2015/2016. De skriver også at det skal være nok strøm tilgjengelig på land.

– Det er avholdt møter med Statnett, som anbefaler Kårstø som et egnet sted for tilknytning til strømnettet på land. Samlet effektbehov for de aktuelle feltene anslås til 250 – 300 MW. Nettet i området vurderes per i dag som robust for et slikt uttak, skriver partnerne.

Les også: Ingen koordinering av elektrifisering

Slik ser Statoil for seg felles elektrifisering på Utsirahøyden. Statoil

Fornøyd miljøorganisasjon

Miljøorganisasjonen Zero mener dette må bety at Olje- og energidepartementet lar PUD-søknadene til Lundin og Det Norske ligge til utredningen er ferdig.

– Nå er jo ikke argumentene om at elektrifisering kommer for sent lenger aktuelle. Derfor kan vi ikke se noe annen løsning enn at planene om å bruke gassturbiner blir lagt på is, sier rådgiver Kari Elisabeth Kaski i Zero.

Hun skryter av olje- og energiminister Ola Borten Moe som har vært tydelig på at han ønsker elektrifisering på Utsirahøyden.

Les også: Verdens lengste kabel mangler strøm

Stort prosjekt

Statoil, Lundin og Det Norske vurderer å bygge en offshore distribusjonsplattform lokalisert nær Johan Sverdrup med likestrømskabler fra land til distribusjonsplattformen. Derfra skal det gå vekselstrømskabler videre fram til mottaksplattformene, nødvendige omformere og transformatorer på distribusjonsplattformen og på land.

Elektrifiseringen vil koste 8 - 9 milliarder kroner. En eventuell investeringsbeslutning vil bli tatt mot slutten av året.

Les også: – Olje og gass må finansiere klimafond

Statoil styrer

Ifølge meldingen som ble sendt ut i dag vil distribusjonsplattformen også forberedes for tilkobling av andre offshore fremtidige innretninger i nærheten.

Meldingen har blitt fremmet av Statoil som står som tiltakshaver på vegne av operatørene og rettighetshaverne til feltene som det er aktuelt å forsyne med strøm. Det vil bli arbeidet videre med dannelse av et selskap som skal eie og drive anleggene.

Les også:

Utbyggingsplaner får klimakritikk

Utenlandskabler gir ikke elektrifisering

Vil ikke pålegge elektrifisering

– Jeg er klimaoptimist

Les mer om: