KRAFT

El-sertifikater kan blåse nytt liv i vindparken på Smøla

En av elleve eldre vindparker som nå kan få elsertifikater dersom de rustes opp.

Kan lønne seg å pusse opp gamle vindkraftverk: Statkraft kan nå søke om å få sertifikater til Smøla vindpark, dersom de velger å ruste opp eller utvide vindparken i stedet for å ta den ned etter endt levetid. Men de nye reglene for dette er langt gunstigere i Sverige.
Kan lønne seg å pusse opp gamle vindkraftverk: Statkraft kan nå søke om å få sertifikater til Smøla vindpark, dersom de velger å ruste opp eller utvide vindparken i stedet for å ta den ned etter endt levetid. Men de nye reglene for dette er langt gunstigere i Sverige. Bilde: Herskedal, Kjell

En rekke eldre vindparker nærmer seg sin tilmålte levealder. I dag la Norges vassdrags- og energidirektorat fram regler for etter hvilke kriterier eldre vindkraftverk kan søke om å få selge el-sertifikater dersom de rustes opp og parken utvides.

Produksjonsøkning

Vindkrafteiere kan søke om sertifikater for netto produksjonsøkning, altså for hvor mye mer elektrisitet det nye vindkraftverket produserer etter en oppgradering eller utvidelse. Sertifikatperioden varer som i dag 15 år.

Når vindkraftverket runder en teknisk alder på tjue år kan parkeier få elsertifikater for hele vindkraftproduksjonen.

– Dette vil bidra til at vindparkeiere ikke tar ned turbinene etter endt levetid for så å sette dem opp igjen et annet sted, og dermed planlegger nye naturinngrep. Det vil også øke produksjonen av fornybar energi, sa NVE-direktør Per Sanderud på et frokostseminar om vindkraft i dag.

Smøla vindpark i Møre og Romsdal er en av elleve eldre norske vindparker det kan være aktuelt å oppgradere ut i fra de nye kriteriene. Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet vurderte Statkraft i fjor høst framtiden til Norges første vindpark.

Les også: Nå sier leverandørindustrien nei takk til havvind

68 turbiner

Torbjørn Steen i Statkraft bekrefter at tildelingskriteriene NVE nå har lagt fram får stor betydning når de vurderer skjebnen til Smøla vindpark.

– I fjor høst gjorde vi en forstudie hvor vi så på ulike alternativer og scenarier for framtiden til Smøla. Vi konkluderte med det er mange mulige variabler og utfall i en slik vurdering. Regelverk og rammebetingelser for vindkraft har avgjørende betydning for om det overhodet går an å regne seriøst på de aktuelle scenariene. Det NVE har lagt fra i dag er definitivt avgjørende for å kunne vurdere framtiden til vindparken, sier Steen til Teknisk Ukeblad.

Steen sier det er for tidlig å konkludere med hva som vil skje med de 68 turbinene som utgjør Smøla vindpark.

De 48 yngste turbinene ble satt opp i 2005 og har en estimert levetid til 2025. De resterende turbinene ble satt opp i 2002.

– Vi skal nå sette oss ned og se på hvordan dette påvirker lønnsomhetsanalysen til vindparken. Det er i dag for tidlig å si hva slags konkret betydning dette vil ha å si for Smøla, og men det NVE har lagt fram i dag er definitivt avgjørende for å i det hele tatt kunne vurdere fornyelse av vindparken, sier Steen.

Les også: Denne vindparken presterte best i 2013

Svensk-norske forskjeller

Mulighetene for vindparkeierne til å øke lønnsomheten i eldre vindkraftparker er imidlertid dårligere i Norge enn i nabolandet.

Sverige har et langt mer liberalt rammeverk som gir sertifikater for hele vindparkproduksjonen, uavhengig av hvor gammel vindparken er, dersom eier bytter ut spesifikke komponenter i kraftverkene.

I Norge får vindparkeier full utelling og sertifikater for hele produksjonen først etter at det gamle kraftverket har oppnådd full teknisk levetid på 20 år.

– For opprustning og utvidelse av kraftverk i Norge er det netto produksjonsøkning som gir elsertifikater. Tildelingen av elsertifikater i Sverige skiller mellom tildeling for produksjonsøkning og ny tildeling etter omfattende ombygging. Dersom vesentlige komponenter skiftes ut regnes kraftverket som nytt og får elsertifikater for hele produksjonen i 15 år. Denne regelen har vi ikke i Norge, sier Jon Erling Fonneløp i NVE.

Vindkraftforeningen Norwea er først og fremst fornøyd med at kriteriene er på plass.

– Det viktigste nå er at det er svært positivt at NVE har klargjort rammene for opprusting og utvidelse av vindkraftparker, noe vi har etterlyst, sier Norwea-direktør Øistein Schmidt Galaaen til Teknisk Ukeblad.

– NVE peker på at det ikke er rasjonell arealbruk å rive vindkraftverk på tilrettelagte områder etter teknisk levetid, for så å foreta nye inngrep andre steder. Vårt førsteinntrykket er at rammeverket er i tråd med innspill vi har gitt til NVE i prosessen, og balanserer hensynet til ny produksjon og rasjonell arealbruk på en god måte. Vi skal nå diskutere detaljene med medlemmene våre, siier Galaaen.

Les også:

Her kan du zoome inn på hver eneste vindmølle i USA  

Dette er de rådende verdensrekordene i fornybar energi

Frykter at svenskene har ført Norge bak lyset med ekstremt gode skattefradrag  

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.