KLIMA

El Niño får Jorden til å rotere saktere

ALVORLIG: El Niñoer forårsaker store skader i mange fattige land i Afrika. Her har flomvannet ødelagt en av hovedveiene inn til hovedstaden Maputo i Mosambik.
ALVORLIG: El Niñoer forårsaker store skader i mange fattige land i Afrika. Her har flomvannet ødelagt en av hovedveiene inn til hovedstaden Maputo i Mosambik. Bilde: Scanpix

El Niño:

  • El Niño, eller El Niño – sørlig oscillasjon (ENSO), er et globalt fenomen som oppstår i havet og atmosfæren.
  • El Niño er store temperatursvingninger i overflatevannet i den tropiske delen av det østlige Stillehavet.
  • ENSO er en sammensatt klimafluktuasjon mellom hav og atmosfære som oppstår som følge av havstrømmer og atmosfærisk sirkulasjon.
  • ENSO er den mest omfattende og kjente mellomårlige variasjonen i vær og klima i verden, og oppstår med to til åtte års mellomrom.
  • Ikke alle områder i verden påvirkes, men ENSO merkes i Stillehavet, Atlanterhavet og Det indiske hav.
  • Landene som rammes hardest av ENSO er utviklingslandene i Sør-Amerika og Afrika.

Det har også vært et mysterium hvorfor effekten av en El Niño ikke merkes før flere uker etter at havtemperaturen har nådd sitt maksimum.

Nå har Jean Dickey og hennes kolleger ved California Institute of Technology ( Caltech) funnet svaret.

Termalvinder avgjør

El Niño-hendelser varmer opp overflatevannet i Stillehavet, noe som fører til sterke vestlige termalvinder. Jorden roterer i en konstant fart, men vindene får atmosfæren til å rotere litt raskere.

For å bevare vinkelmomentet, begynner dermed Jorden å rotere saktere for å kompensere for atmosfærens økte fart. Det gjør at dagene blir litt lenger.

Forsinket virkning

Fordi atmosfæren sprer varme sakte, tar det en måned eller to før temperaturen når sitt maksimum. Det forklarer forsinkelsen i Jordens "fartsreduksjon".

Men det er ikke snakk om ekstreme endringer i Jordens rotasjonshastighet:

– De totale endringene i vinkelmomentet mellom Jorden og atmosfæren under en El Niño, forårsaker en hastighetsreduksjon på 1 millisekund-nivået daglig, sier Dickey til New Scientist.

Les mer om: