KRAFT

El-havari-mysteriet: NVE forlenger ikke fristen

Haugaland Kraft får ikke utsatt fristen for å finne årsaken til at elektronikk-utstyr havarerer hos Lars Farkas.

 SJU ÅRS JAKT PÅ ÅRSAKEN: Lars Farkas i Hellandsbygd opplever å miste elektronisk utstyr støtt og stadig. Splitter nye vaskemaskiner, stereoanlegg og varmepumpe har gått med. - Dårlig nett har skylden, sier Farkas. Foto: Vidar Eliassen.
SJU ÅRS JAKT PÅ ÅRSAKEN: Lars Farkas i Hellandsbygd opplever å miste elektronisk utstyr støtt og stadig. Splitter nye vaskemaskiner, stereoanlegg og varmepumpe har gått med. - Dårlig nett har skylden, sier Farkas. Foto: Vidar Eliassen. Bilde: Vidar Eliassen
4. juli 2013 - 08:18

I sju år har Lars Farkas i Hellandsbygd i Sauda opplevd at store mengder elektronisk utstyr havarerer. Samtidig har Haugaland Kraft målt en rekke periodevise forstyrrelser i kraftnettet som forsyner boligen.

I februar ga Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) Haugaland frist til 15. juni i år med å blant annet konkludere med hva som forårsaker problemene og hvem som har ansvar for å utbedre feilene.

Økonomi-vurdering

Rett før fristen gikk ut søkte imidlertid Haugaland Kraft om en utsettelse på fire måneder.

Årsaken var at de ville ha NVEs vurdering av om det var riktig å bruke flere ressurser på å lokalisere feilen som forårsaker elektronikk-havariene hos Farkas.

I et ferskt vedtak sier nå NVE nei til å forlenge fristen.

– Vi satte en lang frist i februar, med tanke på at selskapet sannsynligvis hadde behov for å innhente ekstern kompetanse. Så fikk de en vurdering av Sintef, men valgte å ikke gå videre med grundigere undersøkelser med en gang. Så lenge det finnes uprøvde metoder, mener vi at de må fortsette å lete etter årsaken til problemene, sier saksbehandler og senioringeniør Hege Sveaas Fadum i NVE.

Selv om det ikke står noe i NVE-vedtaket om hvem som skal gjennomføre nye forsøk på å finne ut hva som er galt, ligger det i kortene at Haugaland Kraft må hyre Sintef Energi til å gjennomføre langt mer avanserte målinger med et såkalt Elspec-apparat.

Les også: Derfor blinker lyset når naboen dusjer

Spesialkompetanse

– De har behov for å søke ekstern kompetanse. Når det kommer til så avanserte målinger, er det ikke mange i Norge som har tilstrekkelig kompetanse til å utføre dette, sier Fadum.

Lars Farkas er fornøyd med at NVE ikke har gitt Haugaland Kraft utsatt frist. Han er likevel bekymret for at de nye målingene vil bli foretatt i et tidsrom hvor det ikke er normal drift i nettet i området. I så fall vil han ikke ha tillit til måleresultatene.

Før påske startet Saudefaldende en lenge planlagt utskiftning en gammel 66 kV-linje mellom Hellandsbygd og Sauda, og den nye linjen settes ikke i drift før juni neste år.

Les også: Her er grunnen til at Oslo satte full stopp på LED-utbyttingen

Krever normal drift

– Hvis en tar utgangspunkt i målinger i trafostasjonen på Storli, har denne en linje som går direkte ned til smelteverket til Eramet. Denne er i dag demontert. Så lenge det ikke er et normalt nett, med normal drift, vil jeg ikke ha tillit til målingene, sier Farkas, og legger til:

Nettselskapet har drøyet alt for lenge med å gjennomføre mer avanserte målinger. Nå ligger an til å måle på sommerstid, selv om jeg hele tiden har påpekt at de må måle på vinteren, når spenningskvaliteten er på det dårligste.

Til vinteren skal smelteverket til Eramet ta ut ovn 12 til omforing, noe som betyr at den største energikonsumenten i området reduserer belastningen på nettet med omlag 40 MW i to måneder fra og med november/desember i år. 

Heller ikke under denne perioden mener Farkas målingene kan gjennomføres.

– Uten betydning

Av en epostutveksling mellom direktør Svein Ilstad i Saudafaldende, NVE og Farkas framgår det at Iilstad ikke mener noen av disse arbeidene vil ha noen påvirkning av betydning for de kommende målingene i Farkas' nett.

Fadum i NVE mener likevel Haugaland Kraft bør etterstrebe å komme Farkas i møte, når det kommer til hvilke tidspunkt målingene skal gjennomføres.

– I regelverket står det at man skal gjøre målinger under driftsforhold som så langt som mulig reflekterer situasjonen når problemen oppstod. Haugaland Kraft og Farkas bør gå sammen og bli enige om når det er riktig å starte disse undersøkelsene, slik at vi unngår diskusjoner om resultatene i ettertid, sier Fadum.

Les også: Dårlig strømkvalitet har kostet ham 360.000 kroner

Ikke tvangsmulkt - så langt

NVE har flere ganger fattet vedtak med varsel om tvangsmulkt for Haugaland Kraft i denne saken. Farkas mener NVE burde skåret igjennom og ilagt nettselskapet tvangsmulkt. Fadum mener dette ikke vil ha noen hensikt akkurat nå.

– Vi varsler vanligvis tvangsmulkt når vi fatter et vedtak, i tilfelle det blir nødvendig med ytterligere pålegg. Men det er ikke gitt at NVE ilegger dette i alle saker det er varslet. Hensikten må være at man løser saken fortere med et slikt virkemiddel. Haugaland Kraft gjør sitt beste for å løse dette og har hittil hatt store kostnader i den forbindelse . Jeg tror ikke en ytterligere kostnad for nettselskapet fører til en hurtigere løsning akkurat nå, sier Fadum.

Hun legger til at Haugaland Kraft kommer til å bruke større summer på å få gjennomført mer avanserte målinger.

Teknisk Ukeblad har ikke lyktes med å komme i kontakt med nettsjef Johan H. Jakobsen i Haugaland Kraft for en kommentar.

Les også: Sparte 20 prosent strøm med lavere spenning

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.