PRODUKSJON

Eksporterer ultralyd

Bergen: Fra svært kummerlige kår harClampon vokst til en ledende leverandør av akustiske sensorer for olje- oggassindustrien.

Bedriftenkan feire sitt ti-års jubileum vel vitende om at de har skaffet seg en solidposisjon hos kundene. I dag omsetter bedriften for mellom 50 og 60 millionerkroner årlig.

De tilsammen 45 ansatte produserer og selger ca. 700 sensorer i året. I løpet av deførste ti årene er rundt 5000 sensorer solgt, over 90 prosent er eksportert.

- Da vistartet, fattet de største aktørene på norsk sokkel liten interesse for våreprodukter. Vi måtte satse på eksport, sier daglig leder og en av gründerne, DagAldal.

Sammenmed de to andre gründerne, Geir Instanes og nåværende styreformann, ToreVesterhus, hadde han lang erfaring med bruk av ultralyd og akustikk i sensorerbåde fra forskningsmiljøene og industrien i Bergen.

Standardisert

Clamponssensorer har innebygd signalbehandling. Det er derfor ikke nødvendig åprosessere disse dataene når de sendes til kontrollrom ellerovervåkingssentral.

Selvesensoren er lik enten den skal detektere sandpartikler, korrosjon ellererosjon, lekkasjer eller piggmåling i rør. Det er programvaren i sensoren sombestemmer bruksområdet siden hver sensor består av de samme komponentene,forteller Aldal.

Siden teknologienvår er standardisert, sparer vi mange kostnader på logistikk. Standardiseringenletter treningen av folkene i produksjonen, samtidig som det styrker ossfinansielt, sier Aldal.

Standardiseringengir små rom for feilkilder. - Dette er viktig for oss. Kundene er primærtinteressert i at sensorene virker, presiserer han.

Lim og klammer

Selveteknologien i produktene er patentert. Den modulære oppbyggingen, sammen medstandardiseringen gjør at bruksområdet for ultralydmålinger økes. Det er mulig åkople sammen flere sensorer for å sjekke graden av korrosjon.

Sensorener enkel å ta i bruk. Det er ikke nødvendig å gjøre inngrep i røret hvor denmonteres. Den rett og slett festes med silikon og klamres fast til ytterveggenpå røret. Derav navnet på firmaet. Enhetene finnes i varianter for bruk påplattformer eller under vann.

- Vi kanogså levere en komplett pakke med sensorer, PC-er, strømforsyning eller detkunden ønsker å bruke for å se resultatene av målingene, fortellermarkedskoordinator Magni Haugland.

Eksportereller død

Selv ombedriften i dag fremstår som solid, var starten svært kummerlig. De første toårene holdt gründerne til i en nedlagt skole på Laksevåg i Bergen. For å skaffepenger til å utvikle produktene, solgte de unna alt de hadde, bortsett fra husog heim.

Et parlokale investorer gikk inn med begrenset kapital. Alle pengene ble brukt tilproduktutvikling. Kontorlokalet var gratis.

I 1997var det så klart for den første store utenlandssatsingen. Da stilte bergenserneopp på OTC i Houston, på standen til Norges eksportråd. Året etter ble et egetHouston-kontor etablert.

- Vimåtte hele tiden satse på eksport. Alternativet var en snarlig død, sier Aldal.- Men det er ikke lett å få forståelse for hva det vil si å reise hos skattemyndighetenei Norge. Våre ansatte er borte rundt 1400 døgn i året. Det er ingen fornøyelse.Det sliter på vår bemanning. Olje- og gassindustrien ligger i konfliktfylteområder og politisk ukorrekte strøk. Både kultur og religion varierer sterkt. Folkmå ha lyst til å oppsøke slike steder. Men vi kan ikke tillate oss å reise somstatsansatte. Allikevel beskattes vi som om våre ansatte lever i luksus. Skatteforholdmå stimulere til reising og eksport av varer og tjenester, presiserer Aldal.

Les mer om: