Produksjonen av propanbeholdere ved Hexagon Composites på Raufoss går så det gviner. Årsproduksjonen for 2004 antas å bli om lag 200 000 komposittbeholdere for propan. Av dette utgjør ti kilos beholdere om lag 80 prosent og fem kilos beholdere resten. (Bilde: Hexagon Composites)

Eksplosivt for propanbeholdere

Styret i selskapet har godkjent et investeringsprogram på 30 millioner kroner.

Pengene skal gi betydelig økning av kapasiteten for Ragasco’s produksjonslinje på Raufoss, i løpet av to til tre år.

Investeringen skyldes økt etterspørsel: Firmaet har stor ordreinngang for 2005. Selskapet har allerede en ordrebeholdning for 2005 som tilsvarer produksjonen i 2004.

Utsiktene for ytterligere salgsvekst er gode. Årsproduksjonen for 2004 antas å bli om lag 200 000 komposittbeholdere for propan. Av dette utgjør ti kilos beholdere om lag 80 prosent og fem kilos beholdere resten. V

ed å investere nå vil kapasiteten på Raufoss kunne nå en årlig produksjon på 800 000 beholdere. Programmet vil iverksettes i løpet av 2005 - 2007.

Hexagon Composites ASA er et teknologiselskap med fokus på kompositt. De er kjent for å bruke innovative materialer og prosesser, og satser i utvalgte markedsnisjer globalt.

Teknologien springer ut fra den forskningen som Raufoss ASA i sin tid gjorde bl.a. på kompositthus for rakettmotorer.