PRODUKSJON

Ekspertise: Horten og Raufoss

Regjeringen vil gjennom en helhetlig innovasjonspolitikk stimulere utviklingen av internasjonalt konkurransedyktige bedrifter og næringsmiljøer i hele landet.

Som del av arbeidet med å utrede et eventuelt CoE-program fra 2006, har SIVA og Innovasjon Norge vurdert 12 interessante næringsmiljøer som mulige CoE- forprosjekter. Horten og Raufoss er funnet best kvalifisert.

- For å styrke erfarings- og kunnskapsgrunnlaget for et eventuelt CoE-program, settes to nye forprosjekter i gang i tillegg til det pågående pilotprosjektet i Ålesund. Vi vil finansiere forprosjektene sammen med næringslivet og myndighetene i de to regionene, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Internasjonalt fokus

- Under utvelgelsen har vi vurdert de ulike miljøenes internasjonale potensial og evnen til å bygge forpliktende relasjoner med bedrifter, FoU- miljøer og regionale myndigheter. Horten og Raufoss skal gi oss læring i forhold til å utvikle et godt CoE-program, som vi nå jobber for å starte opp i 2006. Det er særdeles viktig at næringslivet i hele landet får et større internasjonalt fokus, sier Solberg.

Centre of Expertise er et konsept som skal styrke regionale næringsmiljøers internasjonale konkurranseevne gjennom å videreutvikle deres spisskompetanse. Regjeringen vurderer å opprette et CoE-program i 2006 på bakgrunn av erfaringene fra pilotprosjektene.

Glede i Vestfold

- Det vi har gjort er egentlig umulig, sier rektor Halvor Austenå i en kommentar til meldingen om at Vestfold, sammen med Ålesund og Raufoss, var valgt.

- Vi har satset på et område som er ekstremt kostnadskrevende, der den internasjonale konkurransen er hard og der forskningsinnsatsen ligger langt over det en vanligvis forventer av en høgskole. Ikke minst derfor er vi stolte og glade i dag.

Arbeidet med CoE drives av Høgskolen i Vestfold sammen med Microtech Innovation, kommune og fylkeskommune samt næringslivet.

– Det at vi nå er valgt ut som en av tre viser at vi er på rett veg med vår mikroteksatsing, sier dekan Duy-Tho Do.

– Ikke minst viser dette at vårt sterke og gode samarbeid med regionen er noe som blir lagt merke til av våre sentrale myndigheter.

CoE prosjektet i Vestfold vil videre bli knyttet opp mot den nasjonale satsingen på mikrosystemteknologi. Partnerne i denne satsingen er Norges Forskningsråd, Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Vestfold og MicroTech Innovation.

Les mer om: