Eigerøy kan bli en energiøy

Med egenprodusert, fornybar energi skal øyer bli mindre avhengige av kraft fra fastlandet. Et pilotprosjekt med gassproduksjon på Eigerøy i Rogaland blir mal for europeiske øysamfunn.

Eigerøy kan bli en energiøy
Målet for Robinson-prosjektet er å gjøre Eigerøy, til høyre i bildet, mer selvforsynt med energi. Arild Stapnes Johnsen (t.v.) fra Dalane Energi, Peter Breuhaus fra Norce og Frank Emil Moen fra Energy Innovation er tre representanter fra i alt 18 partnere. Foto: Alf Bergin

De 2500 innbyggerne på Eigerøy, mellom Nordsjøen og fastlandsdelen av Egersund, forsynes nær 100 prosent med strøm gjennom en undersjøisk kabel. Da Prima Protein etablerte fabrikk her i 2019, økte øyas behov for kraft. Planlagte industrietableringer øker øyas framtidige kraftbehov ytterligere. For å unngå å bygge ny overføringsledning i luftspenn, som ville blitt dyrt og upopulært, dukket en alternativ tanke opp: Kan Eigerøy bli selvforsynt med energi?