KARRIERE

Egen minister for høyere utdanning

MYE BÆREKRAFT: Det blir mye snakk om bærekraftig utvikling fremover for både Øystein Djupedal og Helen Bjørnøy.
MYE BÆREKRAFT: Det blir mye snakk om bærekraftig utvikling fremover for både Øystein Djupedal og Helen Bjørnøy. Bilde: Truls Tunmo
Per Erlien Dalløkken
18. okt. 2007 - 17:01

I ekstraordinært statsråd torsdag ble Tora Aasland (SV) utnevnt til den nyopprettede statsrådsposten i Kunnskapsdepartementet.

Ut forsvinner Øystein Djupedal.

Det skaper glede i Tekna:

Lurt grep

- Tekna har store forventninger til de nye statsrådene. Det er et riktig grep at Regjeringen nå får en egen forskningsminister. Vi tolker dette slik at Regjeringen Stoltenberg virkelig ønsker å satse på fremtiden, sier Teknas president Marianne Harg.

Etter lang tids spekulasjoner ble det torsdag klart at Jens Stoltenberg foretar ytterligere utskiftninger i den rødgrønne regjeringen. Samtidig foretok han også endringer i departementsstrukturen.

Endrer departementsstrukturen

SVs nestleder Bård Vegar Solhjell blir også statsråd i samme departement. Han får ansvar for barnehage- og opplæringssaker.

Tekna ser også frem til å samarbeide med Bård Vegard Solhjell som ny Utdanningsminister.

- Vi forventer at han ønsker å satse på kunnskap i skolen og på lærerne som skal gjøre jobben med å gjøre norsk skole til verdens beste. Tekna har et godt samarbeid med Kunnskapsdepartementet om satsing på realfag og håper og tror den nye ministeren vil gi ny kraft til dette viktige arbeidet, sier Teknas president.

I tillegg til Djupedal har miljøvernminister Helen Bjørnøy og barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem fått avskjed i nåde.

Superstatsråd Solheim

Bekkemellem erstattes av Manuela Ramin-Osmundsen. Den tidligere UDI-direktøren får i tillegg med seg anti-diskrimineringssakene fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Erik Solheim overtar styret av Miljøverndepartementet, samtidig som han beholder ansvaret for utviklingssakene i Utenriksdepartementet. Han får tittelen miljø- og utviklingsminister.

Tekan liker også dette grepet.

- Erik Solheim som ny miljø- og bistandsminister vil forhåpentlig gi ny kraft til regjeringens klimapolitikk og arbedet med bærekraftig utvikling. Solheim har vist vilje til nytenkning som utviklingsminister, og Tekna håper han viderefører dette som miljøvernminister. Klimautfordringene trenger en minister som vil satse på teknologi og forskning slik at Norge kan bidra til å løse problemene gjennom omfattende utslippskutt hjemme, og ikke bare betale seg fri gjennom kvotekjøp ute, understreker Marianne Harg.