IT

E-tjenesten har ikke brutt loven

Men EOS-utvalget kritiserer E-tjenesten for behandling av sensitive personopplysninger om nordmenn.

Utvalgsleder Eldbjørg Løwer overleverer EOS-utvalgets melding om undersøkelse av opplysninger om norske kilder i Etterretningstjenesten til stortingspresident Olemic Thommessen.
Utvalgsleder Eldbjørg Løwer overleverer EOS-utvalgets melding om undersøkelse av opplysninger om norske kilder i Etterretningstjenesten til stortingspresident Olemic Thommessen. Bilde: Scanpix

EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer overleverte mandag en særskilt melding til Stortinget som omhandlet bruk av norske kilder i Etterretningstjenesten.

Bakgrunnen for saken var at utvalget mottok en bekymringsmelding.

27. august i år foretok EOS-utvalget derfor en uanmeldt inspeksjon i Havnelageret i Oslo for å undersøke om E-tjenesten hadde lagret ulovlig informasjon i sine arkiver. Arkivet skal inneholde navn på over 400 nordmenn.

Gjennomgått alle mapper

Utvalget opplyser at det har gjennomgått samtlige mapper over norske kilder i avdelingens arkiver. Det er også tatt flere stikkprøver i datasystemet.

Utvalget opplyser at det i sine undersøkelser ikke har gjort funn som tilsier at E-tjenesten systematisk har behandlet opplysninger om norske kilder og/eller andre norske personer i strid med gjeldende regelverk.

Utvalget mener imidlertid at det rettslige grunnlaget for E-tjenestens behandling av sensitive personopplysninger om kilders nærstående personer er tvilsomt, opplyses det i en pressemelding.

Irrelevante opplysninger

Utvalget påpeker også at tjenesten i enkelte tilfeller har behandlet opplysninger som synes å være irrelevante eller unødvendige.

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten. Utvalget fører tilsyn med både Etterretningstjenesten, Forsvarets sikkerhetstjeneste, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Les også:

Lars Erik hacker seg inn i kundenes datasystemer  

Hollywood-stjerner og millardærer satser på Silje

Læringsverktøy fra NTNU brukes av 300.000 ungdommer i 85 land

Les mer om: