IT

E-billett i mobilen i 2013

FELLES: Alle kollektivbilletter i Norge får felles innmat og kan like greit lastes inn i mobiltelefonen.
FELLES: Alle kollektivbilletter i Norge får felles innmat og kan like greit lastes inn i mobiltelefonen.Bilde: Håkon Jacobsen
Espen Zachariassen
19. des. 2011 - 10:40

E-billett

  • Utviklingen av en felles nasjonal standard for elektroniske billetter kom i gang på bakgrunn av et ønske om mer effektive billettløsninger og redusert fare for ran av kontantbeholdning i busser.
  • Vegdirektoratet leder arbeidet på oppdrag for Samferdselsdepartementet, som har fått Stortinget med på å bevilge fem millioner kroner på neste års statsbudsjett.
  • Elektronisk kort og billett skal være på plass neste år.
  • Reisekort/billett i mobilen kommer på plass fra 2013
  • NFC - Near Field Communication, den sentrale teknologien i mobilbasert e-billett.
  • Radiobasert kommunikasjon der (i dette tilfellet) en mobiltelefon kommuniserer med en annen gjenstad (som en billettautomat) på noen få centimeters avstand.
  • NFC opererer på frekvensen 13.56 MHz med en kapasitet på mellom 106 kbit/s og 424 kbit/s.

Neste år skal du kunne benytte den samme elektroniske billetten over hele landet.

Neste skritt er å putte billetten inn i mobilen ved hjelp av den trådløse teknologien Near Field Communication (NFC).

Her er alle detaljene om teknologien.Én for alle

I samarbeid med fylkeskommunene og Datatilsynet har Vegdirektoratet utviklet en standard for å bruke den samme elektroniske buss-, båt- eller togbilletten over alt uavhengig av hvilket kollektivselskap du reiser med.Neste generasjon

Første versjon er klar neste år, der dagens e-billetter i plast skal kunne brukes over hele landet.

I 2013 kommer neste generasjon med e-billett integrert i mobiltelefonen ved hjelp av NFC.Kartlegger

– Foreløpig er vi i kartleggingsfasen med å finne ut hvilke teknologier som er anvendelige, og hva slags forretningsmodeller som kan fungere, sier prosjektleder Kjell-Erik B. Eilertsen hos Vegdirektoratet.LEDER: Prosjektleder Kjell-Erik B. Eilertsen, Vegdirektoratet.
Han har fartstid med e-billetter fra NSB og er hyret inn til Vegdirektoratet for å lede NFC-arbeidet.Smarttelefon

Ideen er at billetten knyttes til smarttelefonen.

Du kjøper billetten hos ditt lokale kollektivselskap eller NSB, men du kan også fylle på med billetter hos andre selskaper i andre deler av landet ved behov.

Les også: App for togFyll på

En mobilbillett skal brukes på samme vis som dagens e-billetter:

Du fyller på reiser over nett, på automat eller over disk.

Billettens gyldighet leses av ved å holde mobiltelefonen over en kortleser.

I tillegg vurderes det å ta i bruk andre måter å gjennomføre billettering og betaling på, hvor kunden for eksempel ikke forhåndskjøper billetter som i dag, men registrerer reisen underveis og blir belastet i etterkant.

Les også: Vil heller ha app enn FlexusUsikker utvikling

I dag finnes det kun en håndfull modeller av smarttelefoner med NFC innebygget.

Vegdirektoratet er usikker på utbredelsen når systemet etter planen er klart i løpet av 2013.

– Vi forventer at de store leverandørene kommer på banen, men det er vanskelig å anslå når telefoner utstyrt med NFC er ute hos folk flest, sier Eilertsen.Kamp om kort

Det pågår en dragkamp mellom ulike sektorer om hvor sikkerhetselementet skal ligge i telefonene.

Både telefonprodusenter, leverandører av minnekort og teleoperatørene med sine simkort vil ha dette ansvaret.

– Foreløpig er det ingen avklaring på en omforent standard her, sier prosjektlederen.

Også finanssektoren deltar i arbeidet, etter som planen er at NFC-telefoner også skal ha en lommebokfunksjon.Oppgjør avgjørende

Mens mobilbilletten er på kartleggingsstadiet, har direktoratet kommet et stykke lenger med samkjøringen av de elektroniske reisekortene.

– Vi er avhengig av å få kollektivselskapene tilknyttet en felles infrastruktur for transaksjonsutveksling og oppgjør, sier rådgiver Mette Hendbukt ved seksjon for trafikkforvaltning.

Denne blir felles for både plast- og mobilløsningen.Nytt nasjonalt selskap

Her har selskapet med det vanskelige navnet Interoperabilitetstjenester AS utviklet en løsning som sørger for at de ulike kollektivselskapene får sin del av pengene når det kjøpes billetter med ”fremmede” reisekort eller mobil.

Selskapet eies i dag av NSB og hovedstadens kollektivselskap Ruter. Løsningen benyttes så langt av Oslo og Akershus, som lenge hadde en stri tørn med å utvikle og samorde sine billettsystemer.

– Dette skal bli et nasjonalt selskap for å håndtere blant annet sertifisering av systemene hos de forskjellige aktørene og de økonomiske oppgjørene, sier Hendbukt til Teknisk Ukeblad.

Mer om it i transportsektoren: Kartlegger reisetiden i de største byeneViktig håndbok

Så og si samtlige elektroniske kollektivbilletter er basert på fellesstandarden Håndbok 206, som ble etablert i 2006. Dermed er de klargjort for nasjonal samkjøring.

De må sertifiseres for det elektroniske oppgjørssystemet før de kan benyttes over hele landet.

Og de aller fleste busselskap bruker e-billettsystemet fra Fara, så det handler mye om en tilpasning fra denne leverandøren for at kollektivbillettene blir nasjonale i 2012.

Denne bør du sjekke:Du kan reise anonymt

En elektronisk billett kan spore passasjerer, men du kan velge anonyme alternativer.

Datatilsynet har fått gjennomslag for sitt prinsipp om at reisende skal ha mulighet til ikke å bli sporet i sine bevegelser.

En e-billett legger igjen spor hver gang den har kontakt med en billettkiosk, valideringsapparat eller når du kjøper billett på nettet.

Les mer her: Flexus: – En syretest på personkartlegging

Og sjekk denne: Vil ha grenser for personvernetReisemønster

Hvis den er registrert på navn, er det dermed mulig å kartlegge personlige reisemønstre.

Torsdag ble en felles bransjenorm for personvern knyttet til elektroniske reisekort lansert.

– Her stilles det krav om at kunden skal kunne velge anonyme varianter, uten at det koster mer enn andre billetter, sier rådgiver Mette Hendbukt hos Vegdirektoratet.Lagringstid

Et annet spørsmål er hvor lenge reisedata knyttet til personer skal lagres. Her sier den nye normen at maksimal tid er 104 dager.

– Dette er i tråd med bransjens behov, sier Hendbukt.

– Hva med kollektivselskapenes behov for å kartlegge reisemønster for å kunne planlegge nok kapasitet på ulike strekninger?

– Det kan gjøres uten å vite hvem som reiser, svarer rådgiveren.Én million NFC-mobiler i 2013

Telenors prognoser tyder på at mange kan benytte e-billett i mobilen når systemet kommer i gang.

– Basert på utskiftingstakt og prognose for hvilke terminaler som kommer i markedet, tror vi på ca. 250.000 kunder med NFC-telefoner mot slutten av 2012, sier Viktoria Erngard, leder for betaling og eID hos Telenor.Usikker på Iphone

I tillegg kommer mulige telefoner fra Apple, som man så langt ikke vet om kommer til å støtte NFC.

– Utrullingen av NFC-tjenester vil styre utviklingen etter 2012. Da snakker vi om betaling, billetter og lojalitetsprogram. Antallet telefoner med NFC i 2013 vil fort nærme seg én million gitt de initiativ og trender som nå pågår i Norge og verden for øvrig, mener Erngard.

Les mer om: