PRODUKSJON

Dobler produksjon - samme utslipp

Den nye klorfabrikken på Rafnes i Telemark får en kapasitet på 260.000 tonn og vil koste rundt 1 milliard kroner.

Utslippene av CO 2 og andre gasser vil likevel ikke øke, men ligge på dagens nivå takket være overgang til det nyeste innen membran-elektrolyse-teknologi. Den gamle fabrikken baserer seg på diafragmateknologi.

Klor er viktig råvare i framstillingen av plastråstoffet PVC og mellomproduktet VCM. Det nye anlegget skal i første omgang erstatte importen og gjøre Hydro Polymers i Grenland selvforsynt med klor. Fabrikken skal være ferdig i 2005 og vil i tillegg levere 140.000 tonn lut i året.

Til tross for milliard-investeringen, har Norsk Hydro sagt at det vil selge virksomheten. Investeringsplanene gjøres for å "pynte brura" .

- Planene om å selge petrokjemivirksomheten står fast, men det er uansett viktig for oss å ta vare på og utvikle de verdiene som ligger i den, sier Hydros generaldirektør Eivind Reiten.

Hydro mener utbyggingne er et viktig bidrag på miljøsiden samt at den sikrer grunnlaget for framtidig petrokjemisk virksomhet i Grenland, uansett hvem som eier virksomheten.

- Investeringen vil styrke konkurransedyktigheten vår, sier lederen for Hydros petrokjemivirksomhet, direktør Anders Hermansson, ifølge en pressemelding fra Hydro.

- I dag er vi avhengig av å kjøpe klor fra eksterne kilder. Markedet for klor i Europa er blitt vesentlig strammere de siste årene. Transport av store mengder klor i form av mellomproduktet EDC til Rafnes er dessuten kostbart og vil på sikt være lite attraktivt, sier han.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.