KARRIERE

– Dette holder ikke!

KREFTTILFELLE: Ett nytt krefttilfelle har dukket opp. En mann bosatt på Island går nå til søksmål etter å ha lest om krefttilfellene ved NTNU i avisen.
KREFTTILFELLE: Ett nytt krefttilfelle har dukket opp. En mann bosatt på Island går nå til søksmål etter å ha lest om krefttilfellene ved NTNU i avisen. Bilde: NTNU Info
Espen Zachariassen
13. okt. 2009 - 14:26

NTNU i Trondheim får mindre penger på neste års budsjett, slik regjeringen legger opp til i neste års statsbudsjett.

Prorektor for forskning ved NTNU, Kari Melby, trekker frem den ene skuffelsen etter den andre:

– Hovedfokuset i årets statsbudsjett er sysselsetting. Da er det synd at Regjeringen ikke har grepet sjansen til et skikkelig løft for forskning og høyere utdanning. Det er ny kunnskap og nye forskningsbaserte løsninger som kan skape næringsutvikling og nye arbeidsplasser, og sikre verdiskapningen i det moderne kunnskapssamfunnet. Denne sjansen har Regjeringen latt gå fra seg i dette statsbudsjettet og det er synd for kunnskapsnasjonen Norge, skriver hun i en pressemelding.

– Vi savner en tydelig ambisjon om en strategisk satsing på utdanning og forskning for framtidig verdiskapning. Vi trenger en nasjonal, strategisk investering for å styrke Norges posisjon i det internasjonale kunnskapssamfunnet.Bekymret

NTNU uttrykker også bekymring over manglende vilje til å følge opp Norges internasjonale forpliktelser i CO 2-forskningen.

NTNU er utpekt til å lede utviklingen av en paneuropeisk forskningsinfrastruktur innen CO 2-fangst og -lagring, ESFRI.

Den skal være klar til drift i løpet av 2012. NTNU har tidligere fått oppstartmidler på 120 millioner kroner som del av regjeringens krisepakke for oppgradering og renovering.

– Forutsetningen er at dette må følges opp med ytterligere 195 millioner kroner i 2010, men det er ikke satt av midler over statsbudsjettet til prosjektet.Etterslep på utstyr

Det er positivt at forskningsfondet styrkes med fem milliarder kroner. Avkastningen fra forskningsfondet går likevel ned, fra 200 millioner i 2009 til 140 mill i 2010. Dette er langt fra tilstrekkelig.

– Det er dokumentert at det trengs 800 millioner kroner pr år i en tiårsperiode til investeringer i laboratorier og vitenskapelig utstyr. Årets budsjett innebærer at Norges etterslep på forskningsinfrastruktur øker i forhold til land vi konkurrerer med. Det gjør det vanskeligere for oss å hevde oss i den internasjonale konkurransen om de beste hodene og det gjør det vanskelig å opprettholde kvaliteten på forskning og undervisning, sier Melby.Kutter

NTNUs budsjett for 2010 er på drøyt 3,2 milliarder kroner, mens basisbevilgningen reduseres inn i 2010.

I sum representerer budsjett 2010 en reell nedgang for universitetet.

– Vi går dermed inn i 2010 med mindre handlingsrom enn før. Vi kjenner ikke igjen intensjonene om at utdanning, forskning og kunnskap er blant regjeringens viktigste prioriteringer, slik regjeringen presenterte dette feltet i Trontalen, i forhold til det som nå er foreslått i det fremlagte budsjett 2010, sier prorektoren.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.