BYGG

Derfor er Gudbrandsdalen rasutsatt

Bilde: Ketil Sandviken, GudbrandsdølenDagningen

Unormale verdier

Regn:

Det siste døgnet har det kommet mellom 7 og 14 mm nedbør i området rundt Otta i Gudbrandsdalen. Det høres i utgangspunktet ikke mye ut, men det er mye med tanke på at det har regnet i flere dager - og at normalnedbør for april måned er mellom 12 og 15 mm.

Ved værstasjonen på Skåbu i Nord-Fron kommune ble det målt 50,3 mm nedbør i april. Det er 220 prosent av normalen. Lignende tall for Høvringen, værstasjonen nærmest Otta, er foreløpig ikke klare.

Snø:

For hele området rundt Otta, Rondane og vestover, rundt Sjoa-traktene og innover i Jotunheimen er 2008 det mest snørike året siden målingene startet i 1971. I høyden rundt Otta er det nå godt over tre ganger så mye snø som normalt på denne tiden av året.

Snøen kom også usedvanlig raskt i fjor høst. Midt i oktober var det barmark i hele området, mens det tidlig i november kom betydelige mengder snø. Deretter fortsatte snøværet intenst, og allerede tidlig i desember var det mye mer snø enn vanlig helt opp til 1000 meter over havet.

Temperatur:

Rett før snøen kom i fjor høst, i slutten av oktober, lå temperaturen opp mot to grader over normalen. Det var i tillegg ekstra mildt de siste dagene før snøen kom, noe som kan ha medført mangelen på tele i grunnen.

April startet som en veldig kald måned, og helt frem til 20. april kom nedbøren som snø. Etter 20. april fikk området et væromslag med veldig høye dagtemperaturer. Temperaturen har holdt seg høy, og middeltemperaturen i månedsskiftet april-mai var + 5-10 oC.

Kilde: Meteorologisk institutt

Helt siden tirsdag har det gått jordras rundt Otta i Sel kommune i Gudbrandsdalen.

Allerede onsdag hadde de en geotekniker fra NGI på stedet for å vurdere rasfaren videre etter 6-7 mindre ras.

Natt til fredag gikk det hittil største raset, og etter det har det gått et nytt ras mellom Otta og Sjoa, samtidig som store sprekker er oppdaget i E6 så langt nord som ved Dombås sentrum.

Venter flere ras

– Det er en veldig sammensatt årsak til disse rasene. Vi har hatt en langvarig periode med mildvær både dag og natt, kombinert med mye snø i fjellet og at det ikke er noe tele i grunnen. Sannsynligvis var det også en god del høstnedbør som hadde gjort jordsmonnet mettet fra før, derfor blir vanntrykket formidabelt overalt, sier plan- og beredskapssjef Ola Næprud i Sel kommune til TU.no.

To ingeniørgeologer fra NGI er fløyet inn til Otta i helikopter. De skal utover dagen vurdere om det er trygt for de evakuerte å flytte hjem, og vil samtidig vurdere hvilke nye områder som kan være mest utsatt.

– Nye ras kan gå nesten hvor som helst hvor det er vann på avveie. Det er unormalt mye vann overalt. Det er ikke snakk om bekker som vokser, men vannårer i grunnen som en utløsende faktorer, sier Næprud.

Snøsmelting avgjørende

Geotekniker Håkon Heyerdahl ved naturskadeavdelingen i NGI var i Gudbrandsdalen onsdag for å se på 6-7 mindre ras som hadde gått nær boligområder i dalføret. Han kjenner derfor godt til de generelle årsaksfaktorene til rasfaren i Gudbrandsdalen for øyeblikket, men vil ikke uttale seg om nattens og dagens ras direkte.

Heyerdahl understreker at det ikke var nedbøren som utløste de første rasene.

– Tirsdag var det ikke nedbør, likevel løsnet flere jordskred nær bebyggelse. Her var det kun smeltevann som gjorde utslaget, men det smeltet så mye at det tilsvarte svært kraftig døgnnedbør. Og så kom regnet i tillegg, sier han til TU.no.

Ingen tele i grunnen

Gudbrandsdalen, og da spesielt området rundt Otta, har normalt veldig sjelden skred fordi årsnedbøren er svært lav. Mye regn på våren vil derfor normalt ikke føre til at rasfaren blir så akutt som nå, men det er flere faktorer inne i bildet.

– Det vi har registrert er at snødekket kom på et tidspunkt hvor det ikke var tele i grunnen. Når snøen nå smelter går vannet derfor helt ned til grunnfjellet, og grunnen fylles opp med vann. At vannet kommer opp av grunnen der det ikke renner vann fra før, tyder på at dekket ikke kan være så hardt, og mange steder er det så store vannmengder at de gir kraftig erosjon. I tillegg er det enkelte steder vannet samles som i en oppdemming en periode, for eksempel der det er vinkelendringer eller nedsynkinger. Det medfører et stort vanntrykk under fjell og jordlag, og kraftige skred når vannmassene finner et utløp, sier Heyerdahl.

Han mener summen av nedbør og snøsmelting sannsynligvis er medvirkende årsak til rasene som har gått nær boligområder det siste døgnet.

– Når et dalføre som pleier å være tørt plutselig får bekker på steder hvor det vanligvis ikke renner vann, da er det noe på gang, sier Heyerdahl.

Takler ikke vannet

Hele Nord-Gudbrandsdalen har hatt unormale verdier både når det gjelder nedbør og temperatur den siste tiden (se faktaboks).

- Når du har unormalt mye snø, og det snør helt til temperaturen plutselig skyter opp mot 10 plussgrader, da får du svært kraftig snøsmelting. Når det da i tillegg regner slik det har gjort de siste dagene, da kan man gjerne få problemer. Spesielt når det skjer i et område som normalt er tørt, og hvor vegetasjonen og jordsmonnet er tilpasset tørt klima, sier klimaforsker Ketil Isaksen i Meteorologisk institutt.

Han sier mildværet vil fortsette de neste dagene.

- Det er veldig mye snø som skal smelte, og når temperaturen vil holde seg opp mot +10 oC, da er det nok mye som vil smelte de neste dagene, sier Isaksen.

Les mer om: