BYGG

Den viktige Europalinken

LANGS E6: Coinco North ønsker at en høyhastighetslinje til Sverige og Danmark legges langs eksisterende E6.
LANGS E6: Coinco North ønsker at en høyhastighetslinje til Sverige og Danmark legges langs eksisterende E6. Bilde: Scanpix
Mona StrandeMona StrandeJournalist
1. feb. 2010 - 10:28

Coinco North-prosjektet jobber for høyhastighetsutbygging på strekningen Oslo – Göteborg – København.

– Av Skandinavias 19,3 millioner innbyggere bor åtte millioner i denne korridoren. Høyhastighetstog vil kunne smelte regionen sammen til et felles integrert arbeidsmarked, tilby miljøvennlig mobilitet og øke kapasiteten på det eksisterende intercity-nettverket, slik at vesentlige andeler gods kan flyttes fra vei til bane – og så Norge kan få en grønn transportkorridor til det europeiske markedet, sier prosjektlederen for Coinco North, Floire Nathanel Daub i Oslo Teknopol.

Les også:

Floire Nathanel Daub, prosjektleder, Coinco North.Høyhastighetstog.
Kan stå klar i 2025 MULIGHETER: En toglink direkte til Europa kan sikre norsk verdiskaping etter oljen, mener Floire Daub. Coinco North

Kan stå klar i 2025

De ønsker å legge traseen langs E6 for å få minst mulig kurvatur og unngå nye barrierer i landskapet, og vil starte utbyggingen med Norges viktigste forsyningskorridor: Oslo – København.

– Dobbeltsporet Oslo – Ski vil kunne utgjøre den første biten av en framtidig høyhastighetskorridor til kontinentet, så for å unngå en flaskehals her er det avgjørende at strekningen dimensjoneres for 250 km/t. Dersom Coinco North-prosjektet blir fullfinansiert fra dag én, så vi kan starte byggingen fra Oslo og København samtidig, vil det være mulig å bygge strekningen på seks år. Da vil den kunne være klar i 2025, sier Daub, og viser til at det er det utbyggingstempoet de holder i Spania og Portugal.

Reisetiden må være under 2,5 timer for å kunne konkurrere mot fly og skape en integrert arbeidsmarkedsregion.

Viktige synergieffekter

Coinco North utreder flere ulike finansieringsmodeller, men håper å kunne stå fritt i forhold til hvor de henter finansiering til prosjektet for å slippe stopp i utbyggingen grunnet stykkevise, statlige bevilgninger. De har naturlig nok en ekstra utfordring, siden investeringer i Norge, Sverige og Danmark må samkjøres. Så langt ser det ut til at et transnasjonalt utviklingsselskap med ansvar for både utbygging og drift er mest hensiktsmessig.

Daub håper snart norske politikere kan se at høyhastighetsprosjekter handler om mer enn raske tog:

– Vi mangler et helhetlig planleggingsperspektiv for investeringsbehov på tvers av sektorene. I en global verden må man se på synergipotensialer. Utbygging av høyhastighetstog handler i stor grad om politikernes vilje til å løse framtidens mobilitetsutfordringer på en bærekraftig måte, og samtidig sikre framtidig konkurransekraft for nasjonen. En omfattende oppgradering av eksisterende intercity-nettverk, parallelt med utbyggingen av nye høyhastighetslinjer, vil være avgjørende for framtidig verdiskaping, økonomisk vekst og fortsatt høy levestandard i Norge.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.