Den Polytekniske Forening

Solceller og Elkems rolle.Christian Dethloff, leder av Elkem Solar.Norsk Metallurgisk Selskap

Hva har vi fått ut av Oslopakkene?Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet Alfred Bjørlo innleder til debatt.PFs gruppe for Samferdsel og Bolig og Byplanforeningen i Oslo

Presentasjon av det nye selskapet Teknologisk institutt Laboratorietjenester AS.Håkon Salbu, Teknologisk institutt.Typiske korrosjonsskader fra forskjellige miljøer, illustrert ved eksempler. Hvorfor oppstår skade, og hvordan kan det unngås.Jan Scheie, Teknologisk institutt.Sted: Teknologisk institutt, Akersveien 24C, Oslo.Norsk Korrosjonsteknisk Forening

Seniorkompetanse. En nødvendighet for internasjonale oppdrag. Eldre ingeniører som «Human Capital» og nødvendig ressurs i internasjonal konsulentvirksomhet? Sted: Ingeniørenes Hus. Samarbeidsmøte med NIF.PFs gruppe for Internasjonalisering

Les mer om: