NETTARKIV

Dekkslurv skader klimaet

Bilprovningen, det svenske bilsakkyndige, undersøkte 1000 personbiler og fant at hver femte kjører med 20 prosent for lavt lufttrykk i dekkene. Dersom alle disse bilene hadde kjørt med riktig lufttrykk, ville det svenske forbruket av bensin minket med 30 millioner liter årlig. Det hadde redusert utslippene av karbondioksid med 720.000 tonn.

Eierne av de rundt 700.000 personbilene (en femdel av totalen) kunne dessuten ha spart rundt 500 kroner året på bensin hvis de hadde kjørt med riktig lufttrykk.

Mellomtittel ute n kode

Disse tallene lar seg ikke uten videre overføre til norske forhold, sier forsker Arild Ragnøy ved Transportøkonomisk Institutt til Teknisk Ukeblad. Uten at han kan dokumentere det, har Ragnøy inntrykk av at nordmenn snarere kjører med for mye luft i dekkene snarere enn for lite.

Et problem er ellers at bensinstasjonenes trykkluftsystem og målere sjeldent viser korrekt lufttrykk.

Mellomtittel uten kode

Bilprovningen kom fram til sine tall ved å anta at det gjennomsnittlige anbefalte lufttrykket i de 20 vanligste bilene er 2 kg/cm2. En femdel av bilene hadde gjennomsnittlig 1,6 kg/cm2. I gjennomsnitt betyr det tre prosent økt drivstoffobruk. Med en gjennomsnittlig kjørelengde på 1500 mil i året og forbruk av én liter bensin på mila, gir det et utslipp på 720.000 tonn karbondioksid.

Mens Sverige har rundt 3,5 millioner personbiler, har Norge rundt 1,8 millioner. Om tallene hadde vært direkte overførbare, ville tilsvarende lite luft i norske dekk forårsaker drøyt 360.000 tonn ekstra CO2 til atmosfæren årlig. Til sammenlikning vil et planlagt konvensjonelt gasskraftverk på Skogn slippe ut rundt 2,36 millioner tonn CO2 årlig.

(aa)

Les mer om: