INDUSTRI

De nye redningshelikoptrene kan komme raskere enn planlagt

Et prosjekt som tidligere har vært preget av forsinkelser, kan nå bli framskyndet.

Slik vil AW101 se ut når det skal opereres av 330-skvadronen.
Slik vil AW101 se ut når det skal opereres av 330-skvadronen. Bilde: Agusta Westland

Onsdag ble Agusta Westland tildelt kontrakten om å levere inntil 16 nye AW101 redningshelikoptre til Justis- og beredskapsdepartementet.

Ifølge kontrakten, som etter planen skal undertegnes om to uker, vil det første helikopteret bli levert 1. april 2017.

Ingen garanti

Tidsplanen som har ligget fast de siste årene tilsier en leverings- og innfasingstakt der samtlige Sea King skulle være erstattet av AW101 innen utgangen av 2020.

Nå vurderes det en forsert innføring, slik at samtlige nye redningshelikoptre er på plass i Norge i løpet av 2019.

– Det står ikke på Agusta Westland. Det vil være greit produksjonsmessig for dem å klare dette. Det er opp til oss og spesielt Luftforsvaret om vi klarer å håndtere dette fort nok samtidig som vi opprettholder full beredskap på Sea King, sier prosjektleder Bjørn Ivar Aarseth i redningshelikopteranskaffelsesprosjektet Nawsarh til Teknisk Ukeblad.

Per i dag er det satt av seks måneder per base til å konvertere fra Sea King til AW101.

– Det er en ambisiøs plan som det er. Hvorvidt vi kan knappe inn tiden det tar å få mannskapene operative på nytt materiell til 3-4 måneder, er ikke noe jeg kan garantere nå. Vi ser at det er en mulighet for at helikoptrene kan leveres raskere enn opprinnelig planlagt, og det vil vi selvsagt utnytte oss av dersom vi klarer, sier oberst Stig Nilsson som er Forsvarets mann i Nawsarh.

Oberst Stig Nilsson
– Det er en ambisiøs plan som det er. Hvorvidt vi kan knappe inn tiden det tar å få mannskapene operative på nytt materiell til 3-4 måneder, er ikke noe jeg kan garantere nå. Vi ser at det er en mulighet for at helikoptrene kan leveres raskere enn opprinnelig planlagt, og det vil vi selvsagt utnytte oss av dersom vi klarer, sier oberst Stig Nilsson som er Forsvarets mann i Nawsarh.Oberst Stig Nilsson er Forsvarets prosjektleder i Nawsarh. Foto: Per Erlien Dalløkken Per Erlien Dalløkken

Se video: Slik trener Barentshavets redningsmenn  

Uviss rekkefølge

De første to helikoptrene som leveres i 2017 er til den første test- og evalueringsfasen. Første base skal være i drift ett år senere.

Hvilke av 330-skvadronens seks baser som får nye redningshelikoptre når, er ennå ikke bestemt.

I stortingsproposisjon 146 fra 2011 ble det lagt til grunn av Sola skulle være implementeringsbasen. Men på dette tidspunktet var det fortsatt fire helikopterkandidater med forskjellige logistikkonsepter.

Når nå leverandøren er bestemt, vil vurderingen gjøres på nytt med tanke på AW101. Avgjørelsen vil bli tatt våren 2014.

Ny helikopterhangar på Statfjord B: Verdens dyreste garasje?  

Avlaster Flo

Innfasingen av nye redningshelikoptre skal skje parallelt med for eksempel innfasingen av nye fregatt- og kystvakthelikoptre, NH90, og nye kampfly, F-35A. Nilsson mener at det ikke bør overdrives hvor krevende dette er for Forsvaret.

– Denne samtidskonflikten gir oss ikke voldsomme utfordringer. I og med at leverandøren garanterer ytelsesbasert logistikk, er det mindre risiko for problemer enn det de mest pessimistiske trodde tidligere i prosjektet, før vi visste hvilken leverandør og konsept som ville bli valgt, sier Nilsson.

Det som letter trykket på Forsvaret og dets logistikkorganisasjon, Flo, er blant annet samarbeidet som kontraktuelt etableres med leverandøren, der vedlikehold og forsyning i større grad blir Agusta Westlands ansvar.

Leverandøren vil eksempelvis levere deler direkte til basene i stedet for at dette er innom et forsyningssystem i Forsvaret.

– Dette vil avlaste Flo i mye større grad enn man er vant til. Dette er såpass nytt at det ikke riktig er sunket inn ennå, og det blir spennende å se hvordan det utvikler seg, sier Nilsson.

Les også: Norsk press har gitt NH90-helikoptre med færre feil

Utfyller hverandre

– Hva mener du om AW101?

– Vi i Luftforsvaret har hele tiden ment at alle kandidatene var gode nok, men jeg er veldig fornøyd med valget som nå er gjort. Rekkevidden og lasteevnen gir en utfyllende kapasitet for statens helikopterpark. Vi får også flere mulige samarbeidspartnere i dansker, portugisere og kanadiere, som flyr relativt like helikoptre, sier Nilsson.

Norske NH90 har ikke lasterampe. Det vil norske AW101 få, selv om Nawsarh ikke ba om dette i anbudsdokumentet fordi dette kunne ekskludert noen tilbydere.

Med lasterampen kan helikopteret bære 200 kilo mindre drivstoff, tilsvarende omtrent 15 minutter i lufta, men gir praktiske fordeler som for eksempel danskene aldri kunne tenke seg å være foruten.

Les også:

Kjeller slår kloa i et lukrativt helikoptermarked

Det nye redningshelikopteret kan også bli «nordsjøbuss»

Redningshelikopter-kontrakten kan bli kansellert etter signering