Datasenter - energiforbruk

Danske datasentre vil sluke strømmen fra to av tre nye havvindmølleparker

Apple, Facebook og Google - de store datasentrene velter innover Danmark. 

Danske Anholt Havmøllepark er på 400 MW, og halvparten så stor som én av de tre nye havvindmølleparkene i sommerens energiavtale. 
Danske Anholt Havmøllepark er på 400 MW, og halvparten så stor som én av de tre nye havvindmølleparkene i sommerens energiavtale.  (Illustrasjon: Ørsted)

Apple, Facebook og Google - de store datasentrene velter innover Danmark. 

  • energi
Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

De danske datasentrenes strømforbruk i 2030 vil tilsvare 62,5 prosent av strømproduksjonen fra tre av de kommende havvindmølleparkene som hver er på 800 MW, går fram det av et svar fra en dansk minister.

Seks store datasentres strømforbruk på 7 TWh vil i 2030 legge beslag på ikke mindre enn 62,5 prosent av strømproduksjonen fra de tre nye, store havvindmølleparkene som ble avtalt i det danske energiforliket.

De tre parkene får en kapasitet på minst 800 MW hver, noe som er dobbelt så mye som den store Anholt Havmøllepark.

Det opplyser den danske energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Christian Lilleholt (V) i et svar til Enhedslistens energipolitiske ordfører, Søren Egge Rasmussen.

Men ministeren beroliger spørsmålsstilleren med at det store, ekstra strømforbruket allerede er regnet inn i energiavtalens initiativer, og at datasentrenes voldsomme strømforbruk dermed ikke utgjør en hindring for at energiavtalens mål om 55 prosent fornybar energi kan oppnås i 2030.

Ministeren presiserer også i svaret sitt at alle de bedriftene som vil etablere datasentre i Danmark har erklært ambisjoner for å bidra med grønn strøm.

Ekstra utgifter for forbrukerne

Søren Egge Rasmussen betegner et strømforbruk i datasentrene som tilsvarer to tredeler av strømproduksjonen fra tre nye havvindmølleparker – eller til strømforbruket i 1,75 millioner danske husstander – for «et voldsomt stort tall»:

– Det er viktig at vi overholder målsetningen vår, og det er ifølge ministeren ikke noe problem. Men uten datasentrene kunne jo vi som samfunn ha spart en hel del penger til utbygging av fornybar energi, sier han.

Søren Egge Rasmussen forklarer at selv om fornybar energi blir stadig billigere, er det fremdeles skattebetalerne som på kort sikt må betale for støtten til fornybar energi og for utbygging av infrastruktur.

Når det så kommer noen utenfra og vil beslaglegge en stor del av den grønne strømmen, skal vi som samfunn punge ut ekstra til mer fornybar energikapasitet og infrastruktur.

– Og når man så ser på hva datasentrene vil bidra med, er det ikke utsikt til verken store skatteinntekter eller mange arbeidsplasser. I hvert fall ikke slik det ser ut nå i for eksempel Viborg, sier han.

Betaler bare 28 millioner i avgift

Søren Egge Rasmussen understreker at han i utgangspunktet ikke har noe imot at det ligger datasentre i Danmark, men at det kunne ha vært fint med mer åpne prosesser rundt plasseringene.

– Og i tillegg skulle vi ha hatt mer planlegging rundt dette, slik at man for eksempel kunne sørge for at datasentrene fikk en plassering slik at overskuddsvarmen også kunne utnyttes, sier han.

Ifølge ministerens svar kommer datasentrene ikke til å betale veldig mye avgifter til staten for det store strømforbruket sitt.

For et strømforbruk på 7 TWh skal datasentrene bare betale 28 millioner danske kroner årlig i strømavgift, noe som tilsvarer 0,5 øre per kWh.

Private forbrukere i Danmark betaler derimot 92,4 øre per kWh i strømavgift (fra 1. januar 2019), og ville dermed måtte punge ut med hele 6,5 milliarder danske kroner i strømavgift for å forbruke den samme mengden strøm.

Tidligere finansierte Danmark støtte til utbygging av fornybar energi via den såkalte PSO-posten på strømregningen, som alle – også danske bedrifter – betalte.

I dag finansieres utbyggingen over inntektsskatten.

Artikkelen ble først publisert på danske Ingeniøren.dk, og gjøres tilgjengelig på norsk for abonnenter av TU Ekstra gjennom vår samarbeidsavtale.

Kommentarer (4)

Kommentarer (4)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå