BYGG

Dansk suksess avvises i Norge

MUGGSOPP: En feilkonstruksjon i en enebolig har ført til kondens, fukt og muggsopp. Saken endte til slutt i retten, der boligkjøperen vant, men det kostet mye. I Danmark ville saken blitt løst langt enklere.
MUGGSOPP: En feilkonstruksjon i en enebolig har ført til kondens, fukt og muggsopp. Saken endte til slutt i retten, der boligkjøperen vant, men det kostet mye. I Danmark ville saken blitt løst langt enklere. Bilde: Joachim Seehusen

I Danmark er det dokumentert en nedgang i alvorlige byggefeil. Da forsikring ble innført i 1986, var det alvorlige feil i 30 prosent av byggene. I 2005 var det kun registrert alvorlige feil i fire prosent av byggene.

Den obligatoriske forsikringen gjaldt det som i Danmark kalles almene boliger, som er en form for offentlige finansierte borettslag der kommunene disponerer en andel til personer med spesielle behov.

UTETT: Fra et boligprosjekt i Oslo med påståtte vannlekkasjer og utettheter. Utbygger avviste ansvar og det ble mye ekstra arbeid både for utbygger, entreprenør og beboere. I Danmark hadde forsikringssekslapet tatt hånd om saken.
Enstemmig UTETT: Fra et boligprosjekt i Oslo med påståtte vannlekkasjer og utettheter. Utbygger avviste ansvar og det ble mye ekstra arbeid både for utbygger, entreprenør og beboere. I Danmark hadde forsikringsselskapet tatt hånd om saken. Joachim Seehusen

Enstemmig

Suksessen var så stor at i 2007 vedtok et enstemming Folketing å gjøre en lignende forsikringsordning obligatorisk for øvrige boligprosjekter.

Loven trådte i kraft i april 2008. Forsikringen skal gi boligkjøpere større trygghet og bidra til å redusere antall alvorlige byggefeil.

Det er byggherren som er pålagt å tegne forsikringen. For profesjonelle er byggherre og entreprenør ofte samme selskap, skriver fullmægtig Mette Dybkjær i en e-post.

Der byggherre er private, sameier eller private borettslag er det entreprenøren som er pålagt å tegne forsikringen.

Ikke kjent

Danske Erhvervs- og Byggestyrelsen har gjennomført en evaluering. Den viser at utbredelsen er mindre enn forventet, hovedsakelig fordi påbudet ikke er tilstrekkelig kjent, men også fordi mange byggherrer finner på kontrakts- og kjøpsformer som kun har til hensikt å komme fri fra påbudet om å tegne forsikring.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har allerede bedt kommunene om å skjerpe seg, og ikke tildele ferdigattest der påbudt forsikring mangler.

Påbudt kontroll

To kontroller er påbudt, etter ett og fem år. Det er forsikringsselskapet som er pålagt å finansiere og gjennomføre kontrollene etter regler satt av Erhvervs- og Byggestyrelsen.

I denne heter det blant annet at: "Formålet med 1-års ettersynet er at give bygningseieren og forsikringsselskapet opplysninger om byggetekniske svigt, således at ejeren og forsikringsselskapet har et veldokumenterte grunnlag for at få bryggeriets parter til at utbedre feil og mangler. "

I 2010 hadde åtte prosent av forsikrete boliger alvorlige feil, mens opp mot 19 prosent av boliger som ikke var forsikret hadde alvorlige feil. Intervjuer gjennomført med entreprenører viser at forsikringen fører til grundigere egenkontroll.

Ketil LYng, adm.dir i BNL
BNL til Danmark VIL LÆRE: Ketil Lyng og BNL reiser til Danmark for å lære om obligatorisk forsikring mot byggefeil. Joachim Seehusen

BNL til Danmark

Byggenæringens Landsforening planlegger et besøk til sin danske søsterorganisasjon Dansk Byggeri til høsten.

– Det er fordi vi vil sette oss inn den danske ordningen, sier administrerende direktør Ketil Lyng.

Til Teknisk Ukeblad sier chefkonsulent Mads Gede at Dansk Byggeri har endret holdning fra å være imot til å støtte ordningen.

– Den bidrar til at flere feil blir oppdaget, det er positivt. Opprinnelig så vi det kun som et fordyrende element, sier Gede.

Mer konkurransedyktig

Han mener den over tid vil gi økt konkurransekraft til de som bygger mest mulig feilfritt. Forsikringspremien ligger rundt 1,5 prosent av boligens salgssum.

Dette er som forventet. Når ordningen har vært i drift en periode, vil de som leverer bygg med mange feil få en kraftig prisøkning mens det er rabatter å hente for de som bygger feilfritt.

– Forsikringspremien vil være opp til fem ganger dyrere for de som bygger med mye feil, i tillegg får de kostnadene med å utbedre feilene, sier Gede..

Interessant

– Den danske løsningen med obligatorisk byggskadeforsikring virker absolutt interessant. De problemene denne danske forsikringen tar sikte på å løse har vi også i det norske markedet, sier informasjonsdirektør Jack Frostad i skadeforsikringsselskapet If.

– Det virker som om den danske forsikringen sikrer en fornuftig økonomisk løsning på områder som ofte er komplisert og meget omdiskutert mellom utførende entreprenør og byggherren, legger han til.PÅ GLØTT: Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet sier først plent nei til å diskutere obligatorisk forsikring mot byggefeil. Men han åpner døren på gløtt, hvis forsikringsselskapene viser interesse.
Blankt nei PÅ GLØTT: Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet sier først plent nei til å diskutere obligatorisk forsikring mot byggefeil. Men han åpner døren på gløtt, hvis forsikringsselskapene viser interesse. KRD

Blankt nei

Men norske myndigheter sier blankt nei. I et intervju med daværende kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa i mai 2008 var hun krystallklar i sin avvisning.

Tre år senere har intet skjedd.

– Situasjonen er uendret. Vi mener at dagens forbrukerlovgivning og endringene i Plan- og bygningsloven gir god sikkerhet og bidrar til å redusere antallet byggefeil, sier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken.

Han legger til at siden forsikringsselskapet If viser interesse kan det åpne for en ny vurdering.

Les også: Dobler reklamasjonstiden på bolig

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.