OFFSHORE

CorrOcean styrker sikkerhetskompetanse

Selskapet har utviklet avansert programvare for denne type analyser i forbindelse med drift av industrielle anlegg, blant annet knyttet til materialtekniske problemer i industrien. En intensjonsavtale om overtakelse er nå inngått. CorrOceans datterselskap, Safetec Nordic AS har samarbeidet med VRJ siden 1996.

VRJ har i dag 26 ansatte og vil i driftsåret juli 2000 til juni 2001 ha en omsetning på 12,5 mill kroner med et resultat før skatt på ca 1,9 mill kroner. Selskapet har de siste fire år hatt god vekst og et resultat før skatt på mellom 14% og 18% av omsetningen, skriver CorrOcean i en pressmelding.

Oppgjør vil skje ved utstedelse av 800.000 aksjer i CorrOcean ASA og et kontantbeløp på 1 mill kroner. Dette priser selskapet til ca 8,2 mill kroner.

Fusjonen er betinget av endelig godkjennelse i de respektive selskapenes besluttende organer samt due dilligence.

Ifølge CorrOcean har selskapene utfyllende kompetanse. Overtakelse av det australske selskapet betyr en styrking av Safetec Risk Management divisjonen i CorrOcean I tillegg har VRJ over flere år etablert et godt leverandørforhold til Australsk industri, særlig innenfor raffinerimarkedet og kjemisk sektor i Australia. VRJ vil bli et brohode for salg av CorrOceans overvåkingsteknologi og kompetanse til Australsk landbasert industri. Ved eventuell overtagelse av VRJ vil CorrOceans datterselskap i Perth fusjoneres inn i VRJ.

Les mer om: