CO₂-fangst på avfall i Oslo til finalen i EUs innovasjonsfond

Er ett av 70 prosjekter som har kvalifisert seg til den siste søknadsrunden.

CO₂-fangst på avfall i Oslo til finalen i EUs innovasjonsfond
Jannicke Gerner Bjerkås er CCS-direktør ved Fortum Oslo Varme. Nå er CO2-fangstprosjektet ved avfallsanlegget på Klemetsrud med i den siste søknadsrunden om EU-midler. Foto: Eirik Helland Urke

Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt er med videre i konkurransen om støtte fra EUs Innovasjonsfond. Fangstanlegget i Oslo er nå ett av 70 prosjekter som er kvalifisert til en siste og mer omfattende søknadsrunde, melder selskapet torsdag ettermiddag.

Europakommisjonens tildeling av midler skjer i fjerde kvartal 2021.

Det innebærer at CO₂-fangstprosjektet er et stort steg nærmere realisering, som en del av Langskip-prosjektet.

Da prosjektet ble lansert i høst, ble det klart at Fortum Oslo Varmes deltakelse og lovnad om statlig støtte kom med en betingelse. De må selv greie å stille med 3,8 milliarder kroner, for eksempel gjennom støtte fra EUs innovasjonsfond.

– Dette er gode nyheter, vi er veldig lettet, sier Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme, til Teknisk Ukeblad.

Les også

– En rekke positive effekter

I fjor høst ga regjeringen grønt lys for en ny milliardsatsing på CO₂-fangst og -lagring i Norge. CO₂-lageret skal etableres utenfor Øygarden utenfor Bergen, mens fangsten skal skje ved sementfabrikken Norcem i Brevik sør for Porsgrunn.

Samtidig ble det klart at også Fortum Oslo Varme sitt prosjekt med CO₂-fangst på avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo kan bli realisert, med ekstern støtte.

– Vi har jo hele tiden ment at vi bør ha et konkurransedyktig prosjekt. Det er modent og vi er klare til å starte opp, det er et innovativt konsept, med en teknologi som vi har testet grundig og som vi vet at virker. I tillegg er det et viktig demonstrasjonsprosjekt som er direkte overførbart til tilsvarende anlegg i Europa, og som kan bidra til negative utslipp i Europa og store klimakutt i byene, sier Bjerkås.

– Vi har dessuten medfinansiering fra den norske stat, det tror vi er en fordel. Det er nok ikke så mange andre som har så fast fisk på resten av finansieringen.

Selskapets eiere, Oslo kommune og Fortum, er fornøyde med at karbonfangstprosjektet er med videre i innovasjonsfondets søknadsprosess.

– Jeg er svært fornøyd med at prosjektet er et skritt nærmere å bli realisert. Karbonnøytrale byer er en forutsetning for å oppfylle målene i Parisavtalen. Prosjektet vil være en modell for en bærekraftig avfallshåndtering i byer over hele verden, uttaler byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i meldingen.

311 til 70 søkere

EUs innovasjonsfond har 1 milliard euro til fordeling i første utlysning til prosjekter med banebrytende teknologier innen fornybar energi, energiintensive industrier, energilagring og karbonfangst, -bruk og -lagring.

– Det å komme videre til siste runde er i seg selv et kvalitetsstempel av prosjektet. At søknaden er med til fase to bekrefter at vi har et modent og innovativt fangstprosjekt i tråd med Innovasjonsfondets retningslinjer, sier Bjerkås.

Hele 311 prosjekter søkte på den første utlysningen.

– Antallet søkere er redusert fra 311 til 70, men det betyr at vi fremdeles har 69 konkurrenter med gode prosjekter. Det er ikke så stor pott, når vi tenker på hvor mange som gjerne vil ha midler. Men vi er optimister og tror at vi er konkurransedyktige.

Samtidig søker de om mye penger.

– Den bekymringen vi har dreier seg om at vi søker om et stort beløp av den totale potten. Så vi håper det blir muligheter for forhandlinger med fondet underveis, slik at vi klarer å få på plass det vi trenger av finansiering, med god dialog, innen de avgjør.

Tre måneder på å levere best mulig søknad

Søknadsfristen for den neste, avgjørende runden er 23. juni. Til nå har de blitt vurdert etter tre kriterier: CO₂-reduksjon, innovasjonsgrad og modenhet. I neste runde blir de i tillegg vurdert på skalerbarhet og kostnadseffektivitet.

– Det er en mer omfattende søknadsrunde, og vi skal jobbe hardt for å levere en best mulig søknad, understreker Bjerkås.

Da avgjørelsen om å kreve ekstern støtte for Fortum Oslo Varmes prosjekt ble tatt i høst, trodde selskapet det ville innebære to års utsettelse av prosjektet.

Håper på oppstart i midten av 2026

Nå har Innovasjonsfondet kommet med tydeligere datoer og frister, og har så langt holdt sine tidsangivelser, og dermed ser det ut til at de kan komme i gang et halvt år tidligere enn først antatt – dersom de får tilslag på støtte.

– Innovasjonsfondet skal bestemme seg i fjerde kvartal i år, så går det noen måneder med forhandlinger og avtaler før midlene utbetales. Deretter skal det tas en endelig investeringsbeslutning fra eierne, før vi kan gå i gang. Men vi håper vi eventuelt kan starte byggingen etter sommeren neste år, og så har vi en byggeprosess som vil ta rundt 40 måneder, før vi kan være klare til oppstart i slutten av 2025 eller begynnelsen av 2026.

Les også