ENERGI

CO2-fangst i Oslo: Reduserer summen de søker om fra EUs innovasjonsfond

Fra 290 til 180 millioner euro.

Jannicke Gerner Bjerkås er CCS-direktør ved Fortum Oslo Varme. Hun forklarer at de nå velger å redusere summen de søker om, for å unngå at andelen av den totale potten til deres prosjekt relativt sett blir for høy.
Jannicke Gerner Bjerkås er CCS-direktør ved Fortum Oslo Varme. Hun forklarer at de nå velger å redusere summen de søker om, for å unngå at andelen av den totale potten til deres prosjekt relativt sett blir for høy. Foto: Eirik Helland Urke
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Fortum Oslo Varme melder tirsdag at de har valgt å redusere summen de søker i støtte fra EUs innovasjonsfond, for å styrke søknaden. Årsaken er at den opprinnelige summen på 290 millioner euro er nesten en tredjedel av hele summen fondet har tilgjengelig i denne tildelingsrunden. 

CO2-fangstprosjektet ved avfallsforbrenninganlegget på Klemetsrud i Oslo er en del av Langskkip-prosjektet. Prosjektets totale finansieringsbehov, inkludert både investering og 10 års drift, er cirka 6,8 milliarder kroner. Staten vil dekke 3 milliarder av disse – dersom Fortum Oslo Varme skaffer resten selv gjennom egen eller ekstern finansiering.

Avfallsselskapet bidrar selv med cirka 800 millioner kroner i finansiering. 

Likevel velger Fortum Oslo Varme nå å redusere beløpet de ønsker i støtte fra Innovasjonsfondet med rundt 1,1 milliarder kroner. 

– Dette vil vesentlig styrke prosjektets mulighet til å tildeles EU-midler fra Innovasjonsfondet, i skarp konkurranse med andre europeiske prosjekter, opplyser Fortum Oslo Varme i meldingen. 

Les også

– Samlet vurdering

– Vi har redusert søknadsbeløpet etter en samlet vurdering av prosessen til EUs innovasjonsfond. Tilbakemeldingene etter første søknadsrunde er at Oslo har et godt, innovativt og modent prosjekt. Aktuelle kunnskapsmiljøer og sentralt plasserte aktører både i EU og Norge har imidlertid anbefalt oss å redusere beløpet vi søker om, for å unngå at andelen til vårt prosjekt relativt sett blir for høy, uttaler direktør for Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt, Jannicke Gerner Bjerkås, i meldingen.

EUs innovasjonsfond skal fordele 1 milliard euro (cirka 10 milliarder kroner) i denne første utlysningen, med tildeling innen utgangen av 2021. Av 311 opprinnelige søknader konkurrerer nå 70 prosjekter om tildeling av EU-midlene.

Fortum Oslo Varme er ett av disse prosjektene, det samme er blant annet CO2-fangstprosjektet til avfallsforbrenningsanlegget i København.

CO2-fangstprosjektet i Oslo ligger likevel godt foran det danske, som akkurat har startet et pilotprosjekt

Jobber med å redusere kostnadene

– Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt er et gjennomarbeidet klimaprosjekt som vil bidra både til å styrke Langskip, og til at Oslo når sine ambisiøse klimamål. Norge og Oslo kan bli en internasjonal rollemodell for dekarbonisering av avfallshåndtering, og i CCS-sammenheng er vi antakelig alene om å være klare for igangsetting så snart finansiering er på plass, sier Bjerkås.

Selskapet mener likevel det liten sannsynlighet for at ett prosjekt blir tildelt så mye som en tredjedel av Innovasjonsfondets totale pott.

– Dette er en helhetsvurdering vi har gjort, og en risiko vi ikke ønsker å ta, hun Bjerkås.

Fortum Oslo Varme jobber aktivt med både kostnadsreduksjoner og med å få restfinansieringen på plass så snart som mulig. Selskapet har er i dialog med eierne, finske Fortum og Oslo kommune, og staten om dette.

Ambisjonen er at prosjektet kan starte opp umiddelbart etter tildeling av EU-midler fra Innovasjonsfondet.

Les også