Bysveen på kvinnejakt

BLIR MISFORNØYDE: - Menn tar seg mer til rette. Resultatet kan bli at kvinnen ikke får utviklet seg på samme måte, og forsvinner fra bedriften fordi hun er misfornøyd., sier Astrid Brunt, juridisk direktør i Statnett. (Bilde: Jannicke Nilsen)
PROFESJONELT FORHOLD: - Et mentor-protesjè-forhold må ha en klar start og en klar slutt., forteller mentor Astrid Brunt til søker Siw Linnea Jensen. (Bilde: Jannicke Nilsen)
TRIVES BEST MED BEGGE KJØNN: - Ingen vil jobbe med bare kvinner eller bare menn. Kvinneandelen i Statnett er en tredjedel og skal vi få et større mangfold må arbeidsgiver gjøre noe for å bli attraktiv for begge kjønn, mener mentor Astrid Brunt, juridisk direktør i Statnett. (Bilde: Jannicke Nilsen)
Siw Linnea Jansen (30) har bakgrunn fra Cap gemini og Econ Pöyry. I dag jobber hun i konsernrevisjonen i Statkraft. - Internrevisjon er krevende. Dette er åpenbart en tøff jente, sier juridisk direktør i Statnett, Astrid Brunt. (Bilde: Jannicke Nilsen)
(Bilde: Jannicke Nilsen)
(Bilde: Jannicke Nilsen)
AMBISIØS: EBL-direktør Steinar Bysveen vil doble antall kvinner i energibransjen. (Bilde: Ole K. Helgesen)
  • Kraft

Energibedriftenes Landsforening (EBL) vil doble antall kvinner i energibransjen, som fortsatt sliter med en kvinneandel på bare 18-20 prosent.

Nå starter mentorprogrammet som skal hjelpe kvinnelige styre- og lederemner å nå sine mål.

– Jeg har vært på et par konferanser i tidligere jobber, men føler at slike arenaer ikke er godt lagt opp til nettverksbygging. Det er på slike konferanser jeg virkelig innser hvor få kvinner det er i bransjen, sier Siw Linnea Jansen (30) i Statkrafts konsernrevisjon.

Skal vi tro mentor Astrid Brunt, juridisk direktør i Statnett, er kommentaren fra sivilingeniøren helt vanlig.

Søker likesinnet

– Enhver arbeidsplass eller arena må inneholde kvinner for å være attraktiv for kvinner. Få er så tøffe at de ønsker å gå inn i et miljø med bare det motsatte kjønn. Alle liker å være blant likesinnede, konstaterer Brunt.

Etter ett års fartstid i Statkraft, har Jansen søkt på Energibedriftenes Landsforenings (EBL) første mentorprogram for kvinner. Nå håper hun å få utdelt en mentor som er relevant for hennes stilling, og som hun har god kjemi med.

– Jeg vil lære mer om bransjen, utvikle nettverket mitt og helst lære noe om meg selv underveis. Dessuten ønsker jeg å utvikle mer selvtillit i møte med kvinner og menn i toppstillinger, sier Jansen.

Les også:

Vil doble

Energibransjen er ennå ikke kvitt forgubbingsstempelet. Kvinneandelen både totalt og i ledende posisjoner er på bare 18-20 prosent. Slik skal andelen dobles:

  • Alle styrer i bransjen skal ha minst 40 prosent andel av begge kjønn innen 2010.
  • Ledelsen i selskapene skal ha minst 30 prosent andel av begge kjønn innen 2012.
  • Nyrekruttering av ingeniører bør ha samme kjønnssammensetning som de som går ut av utdanningene.

– Det er et tankekors at vi bare utnytter halvparten av den norske befolkningen når vi rekrutterer til bransjen. Behovet for kompetente folk er stort, og kampen om disse vil tilspisse seg, selv om det er dårlige tider akkurat nå, sier administrerende direktør Steinar Bysveen i EBL.

20 søkere

Totalt 20 kvinner fra små og store energiselskaper har søkt om å få sin egen mentor, og jakten på å finne disse er i full gang.

– Noe som kan være typisk for en kvinnelig sjef er at de fort kan bli for mye venninne eller mor enn sjef. Da kan de få hjelp til å jobbe med å bli mer fokusert på resultatoppnåelse, sier Brunt.

Ny kvinnekonferanse

EBL planlegger for øvrig sin fjerde kvinnekonferanse 21.-22. april i Oslo neste år.

Konferansen som ble arrangert for første gang i 2004, er betraktet som et viktig møtested for kvinner i energibransjen.

Aktuelle energipolitiske temaer vil stå på dagsorden. Mentorordningen ble foreslått på konferansen i 2007.

Les også:

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå