Bygger og driver for Bergesen

Verdien på kontraktene er over 900 millioner kroner.

Produksjonsskipet Berge Hus skal være klar for levering i januar 2002, og vil få en produksjonskapasitet på 160.000 fat pr. døgn.

Berge Helene skal fra sommeren 2002 kunne produsere 60.000 fat olje pr. døgn og blir det tredje fartøyet Bergesen bygger om fra råoljetanker til produksjonsskip.

ABB skal både bygge og de neste fire årene drive prosessanleggene ombord på de to produksjonsskipene.

ABB startet i november 2000 driften av prosessanlegget som selskapet leverte til produksjonsskipet Sendje Berge , som i dag opererer på Ceiba-feltet utenfor Vest-Afrika. Det var denne kontrakten som la grunnlaget for det videre samarbeidet med Bergesen.

Driften av prosessanleggene skjer under norsk, stedlig ledelse, mens ABB har rekruttert prosessoperatørene fra internasjonale miljøer. ABB i Norge har ansvaret for teknisk støtte til driften.

Det tok bare 14 måneder fra Ceiba-feltet ble oppdaget til produksjonen fra

feltet kunne starte.

Les mer om: