KRAFT

Bygger nye dammer i stedet for å oppgradere gamle

Vannstanden vil stige med 23 meter.

26. aug. 2014 - 16:16

Åseral-planene

  • To nye steinfyllingsdammer med lengder på henholdsvis 450 (Skjerkevatn) og 590 meter
    (Heddersvika). Inkluderer anleggsveier, omløpstunnel og flomløp.
  • Rivning av gammel betongdam i Skjerkevatn, samt hel eller delvis rivning av fire gamle betongdammer i Nåvatn.

 

Agder Energis styre vedtok i dag å investere i to nye dammer i tilknytning til Skjerkevatn og Nåvatn i Åseral kommune.

Utbyggingen vil få som konsekvens at vannstanden i dagens Skjerkevatn vil heves 23 meter, og Skjerkevatn og Nåvatn vil bli til ett stort magasin.

Les også: Her er Norges farligste dammer

Fjernes

Den eksisterende betongdammen i Skjerkevatn skal erstattes med en steinfyllingsdam på 450 meter, i tillegg blir det bygget en steinfyllingsdam i Heddersvika på 590 meter.

De fire eksisterende dammene i Nåvatn skal helt eller delvis fjernes.

Bakgrunnen for vedtaket om å bygge nye dammer, er at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har stilt nye, omfattende sikkerhetskrav til de tilsammen fem eksisterende betongdammene i området.

Energikonsernet vurderte at det ble mindre lønnsomt å rehabilitere gamle dammer framfor å bygge nye.

– En rehabilitering av eksisterende dammer ble vurdert som svært kostbart. Agder Energi konkluderte ut fra en totalvurdering med at bygging av nye dammer ville være den beste løsningen. I tillegg øker vi konsernets produksjon ved at magasinvolum og fallhøyde øker, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi i en melding.

Les også: Verdens største solvarme-kraftverk griller fugler i luften

Gamle planer

Planene om å utvide Skjerka-anlegget har eksistert siden 1996, da Vest-Agder Energiverk søkte om konsesjon. Søknaden ble trukket få år senere.

Etter å ha vurdert dammene på nytt sendte Agder Energi en konsesjonssøknad i 2008 for å øke reguleringen av Skjerkevatn. Rettskraftig konsesjon ble gitt i desember 2013.

Planene består blant annet av nytt aggregat i Skjerka kraftverk, ny tunnel mellom Langevatn og Nåvatn, to nye kraftstasjoner, og ny dam ved Langevatn-magasinet.

Les også:

Nå tester de flyvende vindkraft på Lista

Professorens batteri kan bli like stort som en enebolig

Maktkamp i kraftbransjen

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.