Bygger mega-elektrolysør på nedlagt kullkraftverk

Hydrogenfabrikken i Hamburg får en kapasitet på 100 MW. All strømmen skal komme fra vind og sol.

Bygger mega-elektrolysør på nedlagt kullkraftverk
Skissen viser at det nye anlegget ligger sentralt til for å koble seg på eksisterende infrastruktur. Illustrasjon: Hamburg Green Hydrogen Hub

Bak anlegget, som skal være klart til drift i 2025, står Vattenfall, Shell, Mitsubishi Heavy Industries og den