Bygger CO2-anlegg i Finland

Bygger CO<sub>2</sub>-anlegg i Finland
EFFEKTIVT: Anlegget skal betjene kunder i hele Østersjø-regionen og vil være i drift i 2006. Bilde:


Gassen fra anlegget skal distribueres med skip. En rekke nye losseterminaler skal bygges i de baltiske landene samt i Russland, Sverige og Norge. Karbondioksidet skal fremstilles ved hjelp av biprodukter fra Forums raffineri i Porvoo.

Linde Engineering skal designe og levere størstedelen av anlegget.